Scroll Top
dach

Każdy wyrób zawierający azbest w zasadzie wymaga wymiany
Fot. Markus Winkler z Pixabay

Każdy wyrób zawierający azbest w zasadzie wymaga wymiany
Fot. Markus Winkler z Pixabay

Usuwanie azbestu przyspieszy?

Jest taka nadzieja – w UE przygotowywana jest dyrektywa, która może skutkować zmianą sposobu dofinansowania.

Jak wynika z wyjaśnień przesłanych przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska jest stawiana w UE za wzór jeśli chodzi o usuwanie azbestu.

Trwają prace nad zmianą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, prawdopodobnie zostanie uchwalona do końca tego roku. Jej implementacja będzie wymagała zmiany wielu krajowych przepisów, w tym zmiany ustawy o wyrobach zawierających azbest – obecnie trwają już prace robocze nad tą ustawą. „Niewykluczone, że wraz z uchwaleniem przedmiotowej dyrektywy pojawią się nowe środki unijne na usuwanie wyrobów zawierających azbest” – dodaje MRiT.

Obecnie wydatki związane z transportem azbestu oraz oddaniem do specjalnego składowiska odpadów niebezpiecznych są niekwalifikowalne na mocy rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 2021/1058. W związku z tym regiony, które zaplanowały takie wsparcie w swoich programach (województwa mazowieckie, śląskie i świętokrzyskie) musiały z niego zrezygnować, uznając te projekty za zbyt kosztowne do finansowania bez wsparcia unijnego.

Ministerstwo wskazuje przy tym, że w Polsce są wystarczające podstawy prawne, aby wydać nakaz usunięcia wyrobów zawierających azbest, a trwałość płyt azbestowo-cementowych szacuje się na okres ok. 30 lat i możliwość ich bezpiecznego użytkowania dobiegła już końca. Należy zatem stwierdzić, że każdy wyrób zawierający azbest w zasadzie wymaga wymiany.

„Polska jest jedynym w UE krajem realizującym plan usunięcia wyrobów zawierających azbest, wyprzedzając tym samym zalecenia Parlamentu Europejskiego dotyczące wprowadzenia na poziomie UE rozwiązań w zakresie tworzenia baz danych o wyrobach zawierających azbest czy krajowych planów usuwania azbestu. Z tego względu Unia Europejska wymienia Polskę wśród liderów w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz czerpie z naszych doświadczeń podczas prac nad regulacjami unijnymi. Duże uznanie na forum unijnym znalazła również Baza Azbestowa jako źródło wiedzy o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie kraju” – stwierdził minister Waldemar Buda.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!