Scroll Top
field-g5d84640ca_1920

Wskaźnik relacji cen sprzedaży i zakupów rolniczych wyniósł 87,2.
Fot. Jose Antonio Alba z Pixabay

Wskaźnik relacji cen sprzedaży i zakupów rolniczych wyniósł 87,2.
Fot. Jose Antonio Alba z Pixabay

W 2021 roku nastąpił spadek wartości produkcji rolniczej o 4,5 proc.

GUS opublikował „Rolnictwo w 2021 roku” – kompleksowe informacje o warunkach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolnymi, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.

Publikacja zawiera analizę podstawowych procesów zachodzących w rolnictwie w minionym roku.

Jak podaje GUS, powierzchnia zasiewów w 2021 roku nieco spadła, niższe były też zbiory i plony. Wzrosło pogłowie bydła, spadło – świń.

”W skali roku wzrosły ceny skupu zbóż, ziemniaków ogółem, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku, większości warzyw i owoców, żywca rzeźnego z wyjątkiem wieprzowego, jaj kurzych spożywczych i mleka krowiego. Spadły natomiast ceny jabłek, wiśni i czereśni.

W 2021 r. odnotowano spadek globalnej produkcji rolniczej liczonej w cenach stałych (w stosunku do 2020 r. o 4,5%). O spadku zadecydowało zmniejszenie wartości produkcji zwierzęcej (o 8,3%) i roślinnej (o 0,8%).

Wartość globalnej produkcji rolniczej w cenach bieżących wzrosła w stosunku do 2020 r. o 6,5% w wyniku wzrostu produkcji roślinnej o 8,3% oraz produkcji zwierzęcej o 4,6%” – podaje GUS.

Niepokoić musi rozwarcie się „nożyc cen” – przy wzroście cen produktów rolnych sprzedawanych w skali roku o 11,8%, wzroście cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej oraz na cele konsumpcyjne i inwestycyjne o 34,2%, wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i usług zakupywanych był dla producentów rolnych mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 87,2.

Drożała ziemia rolna – o 4,9 proc. w obrocie prywatnym.

Sprzedaż pasz utrzymała poziom, wzrosła sprzedaż środków ochrony roślin.

Gospodarstw ekologicznych było 20 tys. (o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej).

„Pod względem bezpieczeństwa żywnościowego Polska według rankingu opartego na wskaźniku GFSI w 2021 r. zajęła 20 miejsce wobec 25 miejsca przed rokiem z oceną na poziomie 75,0 punktów. Pierwsze miejsce podobnie jak w roku poprzednim zajmowała Finlandia z oceną 82,7” – podał GUS i odnotował też wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych (o 13 proc.) i importu (13,5 proc.).

Publikacja GUS:

Rolnictwo 2021

Posty powiązane

error: Content is protected !!