Scroll Top
grain-g72ae1b75d_1920

Ułatwiono spełnienie unijnych warunków GAEC 7
Fot. Marla z Pixabay

Ułatwiono spełnienie unijnych warunków GAEC 7
Fot. Marla z Pixabay

Jak spełnić normy zmianowania i dywersyfikacji upraw?

Do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjęto ważne zmiany warunkujące możliwość otrzymania płatności.

W  tym roku rolnik nie ma obowiązków wynikających z Planu Strategicznego, dotyczących zmianowania i ugorowania.

Na 2023 rok UE zarządziła odstępstwo od tych wymogów, zawartych w normach GAEC 7 i 8.

Więcej:

4 proc. gruntów ornych poza produkcją

Polska skorzystała z tej możliwości i w 2023 roku można wymogów nie realizować. Warto jednak wiedzieć, co będzie po tym roku.

Komitet Monitorujący przyjął zmianę w sprawie realizacji normy GAEC 7, dotyczącej zmianowania i dywersyfikacji upraw.

Warunek zmianowania i dywersyfikacji upraw

Przypomnijmy, że wg PS WPR gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych zobowiązane są do:

  1. Prowadzenia upraw na powierzchni co najmniej 40 proc. gruntów ornych w taki sposób, aby na każdej działce na tych gruntach była prowadzona inna uprawa w plonie głównym, niż w roku poprzednim (zmianowanie);
  2. Prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90 proc. gruntów ornych (dywersyfikacja).

Warunki te spełni też ten rolnik, który na 100 proc. gruntów ornych prowadzi inną uprawę w plonie głównym, niż w roku poprzednim – taką zmianę w PS uchwalił Komitet Monitorujący.

Odrębna uprawa

Kolejna zmiana dotyczy tego, co uznaje się za odrębną uprawę.

Do przyjętych w PS: rodzaju w klasyfikacji botanicznej upraw; gatunków z rodzin kapustowatych, psiankowatych i dyniowatych; ugorowania gruntu; uprawiania trawy lub innych pastewnych roślin zielnych dopisano „formę jarą i ozimą tego samego rodzaju”.

Uznano, że w Polsce formy jare i ozime mają różne znaczenie produkcyjne i środowiskowe.

Formy jare i ozime będą traktowane jako odrębne uprawy na potrzeby realizacji normy GAEC 7 w zakresie zmianowania i dywersyfikacji upraw oraz praktyki „Zróżnicowana struktura upraw” w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!