Scroll Top
woda zbiornik środowisko

Czy – i na co – wydamy pieniądze dostępne z PROW 2014-2020?
Fot. Matthias Böckel z Pixabay

Czy – i na co – wydamy pieniądze dostępne z PROW 2014-2020?
Fot. Matthias Böckel z Pixabay

Zakontraktowano 83,2 proc. dostępnego budżetu PROW 2014-2020

Jeszcze gorzej wygląda wypłata środków – zaledwie 53,8 mld zł trafiło do beneficjentów, co stanowi 66,6% alokacji Programu. Wsparcie otrzymało blisko 1,3 mln beneficjentów.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wydłużonego o tzw. okres przejściowy na lata 2021-2022) wynosi 18,18 mld euro (ok. 82,6 mld zł) – podał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, odpowiadając na interpelację poselską.

PROW 2014-2020 wypłacony trochę ponad w połowie

Do 22 stycznia 2023 r. złożono ponad 7,8 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 87 mld zł. Liczba zawartych umów oraz wydanych decyzji przyznających pomoc wyniosła 7 mln. Beneficjentom przyznano pomoc na kwotę 68,8 mld zł. Poziom kontraktacji wyniósł 83,2% dostępnego budżetu.

Do 22 stycznia 2023 r. wypłacono 53,8 mld zł, co stanowi 66,6% alokacji Programu. Wsparcie otrzymało blisko 1,3 mln beneficjentów. Należy zaznaczyć, że w związku z przedłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020 o kolejne 2 lata (tj. 2021, 2022), płatności na rzecz beneficjentów mogą być realizowane do końca 2025 r. – podkreślił minister.

Woda – potrzeby bez dna

Ponieważ posłowie wyrazili obawę, że pozostaną niewykorzystane środki z PROW 2014–2020, pierwotnie zaplanowane na realizację operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” i pytali o propozycję Zarządu Związku Województw RP o relokację zagrożonych ww. funduszy na realizację lokalnych operacji wodno-kanalizacyjnych i drogowych, tak aby te pieniądze nie przepadły, minister odniósł się szczegółowo do tego problemu.

Jak przyznał,  rozważane jest przesunięcie środków finansowych na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Obecnie trwają prace analityczne mające na celu oszacowanie poziomu wykorzystania środków w poszczególnych instrumentach wsparcia PROW 2014–2020 i określenie wysokości kwot, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel – podał.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest beneficjentem poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, typ operacji Zarządzanie zasobami wodnymi, na działanie przewidziane zostało 165 mln EUR (730,4 mln zł), do wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. Tylko ok. 10% zadań (20 inwestycji) zaplanowanych do realizacji w ramach PROW 2014-2020 jest gotowych do realizacji pod względem dokumentacji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych.

„Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarowania wodą na obszarach rolnych, jak również mając na względzie przygotowanie PGW WP do realizacji zadań, zaproponowane zostało rozszerzenie grona beneficjentów w ramach poddziałania 4.3. Zgodnie z PROW 2014-2020, o wsparcie w ramach operacji <Zarządzanie zasobami wodnymi> będą mogły ubiegać się również gminy, które pozyskane środki będą mogły przeznaczyć na budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych” – podał minister.

Posty powiązane

error: Content is protected !!