Scroll Top
obrady osoby stolik

Na zdjęciu: Andrzej W. Kaczorowski w środku, po prawej dr Bolesław Banaszkiewicz, po lewej - Ireneusz Niewiarowski, ponadto w panelu wystąpili jeszcze Janusz Byliński, Józef Frączek i dr Mateusz Szpytma (wiceprezes IPN); Fot. EFRWP

Na zdjęciu: Andrzej W. Kaczorowski w środku, po prawej dr Bolesław Banaszkiewicz, po lewej - Ireneusz Niewiarowski, ponadto w panelu wystąpili jeszcze Janusz Byliński, Józef Frączek i dr Mateusz Szpytma (wiceprezes IPN); Fot. EFRWP

Rolniczy wkład w polską wolność i III Rzeczpospolitą

„<Zielona> Solidarność” to opis początków Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Początków dawnych, obejmujących lata 1980-1989, czyli tak dawnych, że określenie „zielony” nie miało tych przykrych konotacji, które ma obecnie.

Na początku lat 80. ubiegłego wieku „zielona” Solidarność to po prostu ta druga. Jak marzyli rolnicy i mieszkańcy wsi – równie jak ta pierwsza ważna i znacząca, tak samo wyczekiwana i niosąca nadzieję. Niezależna i samorządna. Nobilitująca zawodowo i społecznie.

Długo odmawiano rolnikom prawa do tego związku. Bo po co rolnikom związek? I dlaczego zawodowy? I do tego niezależny i samorządny? Prawo do każdego z tych określeń trzeba było wywalczyć przed sądem.

„Bez wkładu, jaki wnieśli rolnicy z <Solidarności> – niedocenianego, często pomijanego i nieobecnego w podręcznikach – nie byłoby polskiej wolności i III Rzeczpospolitej. Trzeba o tym dziedzictwie przypominać i je dokumentować. Taki też jest cel niniejszej publikacji” – napisał we wstępie autor Andrzej W. Kaczorowski. I oddał w ręce czytelników kolejną swoją publikację zawierającą teksty właśnie przypominające i dokumentujące.

Mamy tu więc opis dziejów rolniczej Solidarności w latach 1980-1989, bezcenne kalendarium tego okresu, a także ważne dokumenty i fotografie. Autor dodał do tego szczegółowe teksty, dokładnie analizujące kilka aspektów ruchu solidarnościowego na wsi: jego korzenie i początek, stosunek do protestów społecznych z 1980 roku, rolę kościoła dla tego ruchu – także w  stanie wojennym – i znaczenie duszpasterstwa rolników, wreszcie internowania uczestników ruchu solidarnościowego na wsi i reaktywowanie związku w 1989 roku.

Ten długi okres polskiej historii wciąż wymaga dalszej pracy – Andrzej W. Kaczorowski podjął ją po raz kolejny i zapowiada kontynuację. Apeluje też do wszystkich uczestników opisywanych zmagań „o wolną wieś i wolną Polskę”, aby spisywali i nagrywali swoje relacje i wspomnienia, a posiadane dokumenty przekazywali do archiwów, „aby służyły następnym generacjom Polaków jako świadectwo epoki; bez tych źródeł nasza wiedza będzie uboższa”.

Książka ukazała się nakładem fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a swoją promocję miała podczas niedawnego V Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. Andrzej W. Kaczorowski poprowadził w jego trakcie panel historyczny “Rola Solidarności Rolniczej w drodze do wolności”, a IPN eksponował okolicznościową wystawę o “S” RI.

Posty powiązane

error: Content is protected !!