Scroll Top
czysta kartka

Czy wydatki ponoszone na promocję są rzeczywiście potrzebne?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy wydatki ponoszone na promocję są rzeczywiście potrzebne?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Ponad 18 mln na promocję w 2022 roku

18 251 942,61 zł wydały w 2022 r. MRiRW, ARiMR, KRUS, KOWR na  działania marketingowe, promocję, informację – i to bez  środków Funduszu Promocji.

Jak zastrzega wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, odpowiadając na interpelację posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke,  „MRiRW, KRUS, KOWR oraz ARiMR nie prowadzą działań marketingowych, a jedynie działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizowanych projektów.” Mają one wynikać m.in. z unijnych przepisów w zakresie wspólnej polityki rolnej.

„Naszym celem jest informowanie beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa o podejmowanych działaniach legislacyjnych i wynikających z nich możliwościach. Realizowane działania obejmują również edukację społeczeństwa z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz wykorzystywania potencjału terenów wiejskich (np. kampanie: Nie marnuj żywności, Produkt polski czy Odpoczywaj na wsi)” – podał minister. Jak dodał, ze względu na specyfikę działań, nie ma możliwości wyodrębnienia kwoty, która zostanie przeznaczona na ten cel w 2023 r.

Wykaz wydatków podany przez ministra – w załączniku.

Trzeba zwrócić uwagę, że na te działania informacyjne największe kwoty są kierowane do mediów publicznych, które z racji swojego charakteru i sposobu finansowania są zobowiązane do tzw. społecznej misji programowej, w więc i informowania o sprawach ważnych z punktu widzenia rolnictwa.

Na 18 251 942,61 zł wydanych w 2022 r. na  działania marketingowe, promocję, informację (bez  środków Funduszu Promocji) złożyły się wydatki poniesione przez:

  1. MRiRW – 11 364 410,31 zł
  2. KRUS – 457 861,60 zł
  3. ARiMR – 2 765 341,45 zł
  4. KOWR – 3 664 329,25 zł.

Najwyższe jednorazowe wydatki poniesiono na:

– TVP S.A., Magazyn Rolniczy – 743 660,00 zł; środki wypłacone przez ARiMR

– Telewizja Polska S.A. Telewizja TVP ABC, FB, TikTok, Program dla szkół ‐ Muzyczne Wyzwanie Chrumasa – 576 000,00 zł; środki wypłacone przez ARiMR

– Telewizja Polsat Sp. z o.o – spot dot. oznaczenia PRODUKT POLSKI – 559 809,27 zł; wydatek poniosło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– TVP SA – spot dot. oznaczenia PRODUKT POLSKI – 559 976,22 zł; wydatek poniosło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Telewizja Polska S.A. – emisja spotu informacyjnego nt. unijnego Programu dla szkół  ‐ dot. zdrowego  odżywiania – 504 190,76 zł; Środki wypłacone przez ARiMR.

 

Zestawienie wydatków

Posty powiązane

error: Content is protected !!