Scroll Top
baner65 tys. dla KGW w tegorocznej Bitwie Regionów

KOWR jest organizatorem dziewiątej edycji konkursu kulinarnego, któremu patronuje MRiRW.

„Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych” – podaje KOWR.

Reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.

Jak przystąpić do konkursu? Najpierw – do 5 maja – trzeba wysłać formularz zgłoszeniowy.

W ubiegłorocznej edycji konkursu zarejestrowano rekordową liczbę 3528 zgłoszeń.

Konkurs zaplanowano w trzech etapach:

– Etap I – Komisja kwalifikacyjna, na podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych, utworzy listę rankingową prac konkursowych. Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu konkursu przejdą KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych. W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły biorące udział w I etapie, które zostaną najwyżej ocenione przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego, zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu.

– Etap II – KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych, biorą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, kwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.

– Etap III – Finał z udziałem 16 KGW odbędzie się w Warszawie na początku września.

Pula nagród wynosi ponad 65 tys. zł (zwycięzcy pierwszego etapu dostaną od 1 tys. do 2 tys. brutto, drugiego od 2 do 5 tys. zł, a trzeciego – 10,15 i 25 tys. zł). Przewidziana jest również nagroda dodatkowa dla laureata I miejsca w finale – wyjazd przedstawicieli KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE, co może odbyć się w 2025 r.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!