Scroll Top
pszenica

Czy UE zbuduje korytarze transportowe?
Fot. pasja1000 z Pixabay

Czy UE zbuduje korytarze transportowe?
Fot. pasja1000 z Pixabay

Senacka KRiRW o tym, jak pomóc na rynku zbóż

Pomoc Ukrainie musi być rozłożona sprawiedliwie pomiędzy wszystkie państwa UE, a  ze środków unijnych do transportu ukraińskiego zboża do portów europejskich powinna być dopłata.

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła stanowisko skierowane do Komisji Europejskiej w związku z sytuacją na rynku zbóż.

Domaga się w nim przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski i krajów przygranicznych co najmniej do końca tego roku. W stanowisku podkreślono destabilizujący wpływ na polski rynek niekontrolowanego napływu zboża. Wskazano, że pomoc Ukrainie jest konieczna, ale nie może odbywać się kosztem polskich rolników i koszt powinien być rozłożony sprawiedliwie pomiędzy państwa członkowskie UE.

„Korytarze Solidarnościowe powinny opierać się na rozbudowie koniecznej infrastruktury służącej przewożeniu towarów do innych krajów europejskich oraz państw trzecich obecnie i w perspektywie przyjęcia Ukrainy do UE. Słuszną propozycją jest dopłata ze środków unijnych do transportu ukraińskiego zboża do portów europejskich. Polska deklaruje pomoc w tranzycie, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu” – napisano w stanowisku skierowanym do Komisji Europejskiej.

 

Czytaj też:

Senacka Komisja Rolnictwa o sytuacji na rynku zbóż

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!