Scroll Top
fence poddzierżawa

W ciągu 6 lat poddzierżawiono 4950 ha
Fot. Adrian z Pixabay

W ciągu 6 lat poddzierżawiono 4950 ha
Fot. Adrian z Pixabay

Poddzierżawa wcale nie tak częsta?

Ostatnio karierę robi słowo „poddzierżawa”. Niezależnie od tego, ile dwa lata temu poddzierżawił brat późniejszego wiceministra rolnictwa, warto wiedzieć, czy poddzierżawa jest częstym zjawiskiem.

Czytaj też:

Kiedy KOWR zgadza się na poddzierżawę ziemi z ZWRSP?

 

Jak wyjaśnił wiceminister Rafał Romanowski, odpowiadając na interpelację poselską, w latach 2017-2022 z ZWRSP poddzierżawiono około 4950 ha gruntów. Średnia powierzchnia poddzierżawionej nieruchomości wynosiła około 32 ha. KOWR wyraził jedną zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy rolnikowi, który we wniosku wykazał posiadanie statusu rolnika indywidualnego, na nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 100 ha i na zawarcie umowy poddzierżawy z osobą niespokrewnioną w stosunku do dotychczasowego dzierżawcy – podał wiceminister, ale pytanie o pokrewieństwo osób poddzierżawiających z osobami publicznymi skwitował następująco: „Odnosząc się do kwestii poddzierżawiania gruntów ZWRSP członkom rodziny osób publicznych, należy wskazać, że do kompetencji KOWR nie należy ustalanie rodzinnych powiązań stron umowy. Zadaniem KOWR jest przeprowadzenie całej procedury zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.”

Jeszcze informacja o tym, czy warto poddzierżawiać. Otóż średni czynsz dzierżawny wyrażony w decytonach pszenicy za 1 ha, w przetargach ograniczonych ofert pisemnych kształtował się następująco:

2017 – 6,9

2018 – 7,1

2019 – 7,8

2020 – 9,4

2021 – 13,3

2022 (I półrocze) – 13,2.

Trzeba przypomnieć, że przygotowywane jest uregulowanie pozwalające dzielić umowę dzierżawy wśród bliskich.

Więcej:

Dzierżawca umowę zawartą z KOWR podzieli wśród bliskich

Posty powiązane

error: Content is protected !!