Scroll Top
examination-g08dd9c964_1920

Mieszkańcy wsi korzystają trzy razy w roku z porady lekarskiej, miast - jedenaście
Fot. Semevent z Pixabay

Mieszkańcy wsi korzystają trzy razy w roku z porady lekarskiej, miast - jedenaście
Fot. Semevent z Pixabay

Jak się leczy na wsi?

Mieszkańcy wsi mają trudniejszy dostęp do służby zdrowia, zmiany tej sytuacji oczekuje ponad połowa z nich.

Podczas wczorajszej debaty sejmowej o sytuacji w polskim rolnictwie jeden z posłów – Zdzisław Wolski, lekarz – przedstawił informację na temat dostępu do leczenia dla mieszkańców wsi.

– Bardzo przybliżona statystyka – mówił. – Mieszkaniec miasta – 11 porad lekarskich w roku, mieszkaniec wsi – trzy porady. Wśród nich porady u specjalisty: niecałe 7% to mieszkańcy wsi, mieszkańcy miast – trzydzieści kilka procent. Nawet apteki: jedna apteka na terenach wiejskich przypada na prawie 8 tys. osób, w miastach – na ok. 2,3 tys. Teraz szykują się zmiany. Już obowiązuje opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej, dająca lepszy dostęp do usług, lepszą jakość usług dla pacjentów. Szacuje się, że do końca tego roku 30% placówek wejdzie w ten system. Wśród nich jest bardzo mało placówek w powiatach, na wsiach. Ta różnica się pogłębi. Pracujemy w tej chwili nad ustawą o jakości w ochronie zdrowia.  Standaryzacja itd. Bardzo zagrożone są przede wszystkim szpitale powiatowe. Boję się o przyszłość i zdrowie mieszkańców wsi.

Trzeba dodać, że dostęp do leczenia powiązany jest z sytuacją komunikacyjną.

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo” 2022, według mieszkańców wsi na obszarach wiejskich w Polsce w pierwszej kolejności należy poprawić dostęp do opieki zdrowotnej (54,6%), dostęp do pozarolniczych miejsc pracy (41,2%) oraz możliwości dojazdu do innych miejscowości środkami komunikacji zbiorowej (38,3%).

Posty powiązane

error: Content is protected !!