Scroll Top
ciężarówki

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy.
Fot. Marcin z Pixabay

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy.
Fot. Marcin z Pixabay

Rośnie eksport z Polski do Niemiec

W ogóle rośnie polski eksport i saldo w obrocie produktami rolno-spożywczymi.

Jak podsumował KOWR, w okresie styczeń–sierpień 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 34,1 mld EUR (157 mld zł) i była o około 11% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Wzrósł też import – o 6%, wyniósł 21,6 mld EUR (100 mld zł), a szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–sierpień 2023 r. ukształtowało się na poziomie 12,5 mld EUR (57 mld zł), o 21% wyższym r/r.

Produkty rolno-spożywcze były eksportowane przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej, dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 25,0 mld EUR (wzrost o 9%), co stanowiło blisko 3/4 (73%) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

„Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–sierpień 2023 r. wyniósł 8,7 mld EUR i był o 14% większy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano głównie wyroby tytoniowe (1,4 mld EUR, 31 tys. ton), mięso drobiowe (562 mln EUR, 186 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (447 mln EUR, 125 tys. ton), karmę dla zwierząt (438 mln EUR, 179 tys. ton), ziarno zbóż (w tym głównie ziarno pszenicy – 322 mln EUR, 1 158 tys. ton i ziarno kukurydzy – 292 mln EUR, 996 tys. ton), przetwory rybne (394 mln EUR, 23 tys. ton) oraz czekoladę i wyroby czekoladowe (345 mln EUR, 60 tys. ton)” – podał KOWR.

Wzrosty przychodów dotyczyły też:

Francji – wzrost przychodów o 9%

Włochy – wzrost przychodów o 10%

Czechy – wzrost przychodów o 14%.

Posty powiązane

error: Content is protected !!