Scroll Top
cows-gbbec8283b_1920

Import bydła wzrósł o 29,6 proc.
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Import bydła wzrósł o 29,6 proc.
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Minimalnie rośnie pogłowie bydła, import znacznie

Pogłowie bydła w grudniu 2022 r. liczyło 6 448,3 tys. sztuk, i było wyższe o 1,1% w stosunku do grudnia ubiegłego roku – podaje GUS.

Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt oraz pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (bez krów).

Pogłowie rośnie

W porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2022 r. w grudniu pogłowie było wyższe już tylko o 4,2 tys. sztuk (0,1%).

Pogłowie w grudniu 2022 r. wynosiło (w nawiasie stosunek proc. w stosunku do grudnia 2021):

bydło 6 448,3 tys. sztuk (101,1)

cielęta w wieku poniżej 1 roku 1 928,6 tys. sztuk (107)

młode bydło w wieku 1-2 lat 1 698,6 tys. sztuk (88,7)

bydło w wieku 2 lat i więcej 2 821,2 (106)

w tym krowy 2 171,9 (94,9).

Import rośnie, eksport spada

Od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r. import bydła wyniósł ok. 119,1 tys. sztuk i wzrósł o 29,6% w stosunku do analogicznego okresu.

Eksport bydła kształtował się na poziomie 28 tys. sztuk i był niższy o 16,6% niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W grudniu 2022 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 10,92 zł/kg i była wyższa o 16,4% od notowanej w analogicznym okresie 2021 r.

Przeciętna cena skupu mleka w grudniu br. (275,47 zł za 100 l) była o 49,6% wyższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2021 r. – podaje GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!