Scroll Top
agriculture-g9e7c146da_1920

Zmiany w programie azotanowym pozwolą wcześniej nawozić pola
Fot. Mirko Fabian z Pixabay

Zmiany w programie azotanowym pozwolą wcześniej nawozić pola
Fot. Mirko Fabian z Pixabay

„Program azotanowy” goni zmiany klimatu

Zbliża się aktualizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego – informuje MRiRW. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie elastycznego terminu nawożenia.

Stały Komitet Rady Ministrów 16 stycznia 2023 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Tym samym utraci moc poprzedni program azotanowy.

Nawożenie zależne od wiosny

„Projekt rozporządzenia wprowadza m.in zmiany dotyczące zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia.

Wykaz powiatów, w których będzie możliwe wcześniejsze stosowanie nawozów, po uwzględnieniu średniej dobowej temperatury powietrza, będzie publikowany codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego” – zapowiada MRiRW.

W uzasadnieniu podano natomiast:

„Odpowiednio dobrany termin stosowania nawozów zawierających azot jest istotnym czynnikiem wpływającym na plonotwórczość roślin. Ma to kluczowe znaczenie dla rolników, aby można było uzyskać wysokie plony, a jednocześnie nie dopuścić do strat w obrębie tego makroskładnika. Przeprowadzone na potrzeby przeglądu Programu działań analizy wykazują, że istnieje możliwość wprowadzenia elastycznego terminu nawożenia. Rekomendowaną formą zmiany obowiązujących zapisów Programu działań jest wykorzystanie wskaźnika przekroczenia wartości progowych sumy temperatur warunkujących rozpoczęcie fizjologicznych i metabolicznych zmian w zakresie wzrostu i rozwoju roślin. Jako termin rozpoczęcia stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz płynnych i stałych nawozów naturalnych proponuje się datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg: 3°C – dla roślin zasianych jesienią oraz 5°C – dla pozostałych gatunków roślin. Jako przejście przez próg danej temperatury należy wskazać termin, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub termin, w którym przez pięć dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5°C”.

Inne zmiany

Zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia to niejedyna zmiana. Oprócz niej program zawiera zmiany dotyczące:

– aktualizacji wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu,

– sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych,

– dodania równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!