Scroll Top
zysk GPW porozumienie

900 osób może przejąć 1,5 proc. podatku rolnego
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

900 osób może przejąć 1,5 proc. podatku rolnego
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Organizacja rolnicza co to takiego?

Tego nie wie nikt. Ale może się dowie. Czy wszyscy wybrali już związek zawodowy, na którego rzecz przekażą 1,5 proc. płaconego przez siebie podatku rolnego?

Podczas rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Więcej o projekcie:

Wraca pomysł dotyczący finansowania związków rolniczych z podatku rolnego

Projekt, oprócz wielu wad, ma niewątpliwą zaletę: określa, którą organizację można uznać za reprezentującą rolników – i zasługującą na dofinansowanie.

A to potrzebne.

Wystarczy kilku “po rodzinie”?

Dziś nawet Ministerstwo Rolnictwa nie wie, z kim współpracuje i kogo uważa za reprezentanta rolników.

Pytane o aktywność w postaci opiniowania projektów, MRiRW wymienia 17 organizacji – w tym takie, które raczej nie mają możliwości częstego odnoszenia się do projektów, już chociażby tylko dlatego, że reprezentują działy rzadko otrzymujące projekty do zaopiniowania.

Więcej: Kto – i kiedy i po co – reprezentuje rolników

Niestety – ministerstwo nie potrafi określić, jak często i która organizacja opiniowała projekt przesłany przez MRiRW. Pytane, „jak wybrano organizacje do podanego wyliczenia, czyli co kryje się za tym <m.in.>? Czy są zestawienia pozwalające ocenić, ile razy zaopiniowała akty prawne konkretna organizacja, np. KRIR czy Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków?” – ministerstwo milczy już drugi miesiąc.

Ponieważ po obradach zwołanego w końcu marca tzw. rolniczego okrągłego stołu informowano, że “Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada informacje odnośnie do liczby członków niektórych organizacji rolniczych, które wzięły udział w powyższym spotkaniu”  zapytałam też, o których organizacjach posiada takie informacje ministerstwo i na jakiej podstawie ustalana jest reprezentatywność organizacji, także zasiadających do okrągłego stołu czy Porozumienia Rolniczego. I  to pytanie było za trudne.

Kto dostanie 1,5 proc. podatku rolnego?

Teraz posłowie – reprezentowani przez Jarosława Sachajkę z Kukiz’15, ale w grupie podpisującej projekt są też członkowie PiS – zaproponowali, aby podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, mógł przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych, wybranego przez siebie spośród związków zawodowych rolników indywidualnych umieszczonych na liście sporządzonej przez ministra rolnictwa.

Związek ten musi spełnić dwa wymogi:

1) został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 5 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

2) ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30.

Zarówno zaangażowanie w projekt, przejawiane przez posłów PiS, mających większość w Sejmie, jak i tempo, w jakim projekt trafił pod obrady izby, mogą świadczyć o tym, że tym razem propozycja posła Sachajki znajdzie zrozumienie w Sejmie.

Projekt ma też inną wielką – dla niektórych – zaletę: nie zabiera 2 proc. podatku rolnego już dotąd przekazywanego na rzecz izb rolniczych.

Czy jednak spełnia wymogi zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich organizacji, reprezentujących rolników? Czy przeznaczenie na wsparcie dla reprezentantów rolników indywidualnych kolejnego odpisu podatkowego jest zgodne z konstytucją?

Trybunał Konstytucyjny miał już dawno co do tego wątpliwości – a raczej nie miał ich, jednoznacznie uznając takie wsparcie za niezgodne z konstytucją.

Czekają nas więc ciekawe dyskusje o przygotowanym projekcie. A trzeba podkreślić, że trafia pod obrady szybciej, niż przyjęty z dużym hukiem w Sejmie, a poprawiony w Senacie, projekt dotyczący Funduszu Ochrony Rolnictwa. Czyżby podatkiem rolnym jednym było łatwiej dysponować, niż innym odpisać grosze z utargu?

Więcej:

Fundusz Ochrony Rolnictwa zbyt szybko przyjęty?

Posty powiązane

error: Content is protected !!