Scroll Top
burza rzepak oilseed-rape-g3477d6397_1920

Sumy ubezpieczeń rosną nierównomiernie w 2023 roku
Fot. Melanie z Pixabay

Sumy ubezpieczeń rosną nierównomiernie w 2023 roku
Fot. Melanie z Pixabay

Jakie maksymalne sumy ubezpieczenia na 2023 rok?

Takie, które mają zadowolić zakłady ubezpieczeniowe i rolników – i zmieścić się w możliwościach budżetu państwa.

MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia określającego maksymalne sumy ubezpieczenia proponowane na 2023 rok.

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia producent rolny (przynajmniej teoretycznie) ustala indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć przyjętych maksymalnych sum ubezpieczenia – żeby otrzymać dopłatę z budżetu państwa.

Dopłaty przysługują do 65% składki, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.  Do zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia – zaznaczono.

Sumy ubezpieczenia na 2023 rok – i w latach poprzednich

W 2023 r. maksymalne sumy ubezpieczenia MRiRW wyznaczyło w wysokości (w nawiasie stawki przyjmowane kolejno od 2022 do 2015 roku):

dla zbóż – 26 300 zł (20 257 zł, 15 377 zł, 10 800 zł; 13 200 zł; 10 650 zł; 16 400 zł; 14 000 zł; 7 000 zł);

dla kukurydzy – 13 600 zł (8 514 zł, 8 137 zł, 5 360 zł; 8 470 zł; 8450 zł; 7800 zł; 10 300 zł; 8 800 zł);

dla rzepaku i rzepiku  – 13 400 zł (12 663 zł, 10 200 zł, 9 320 zł; 10 200 zł; 9900 zł; 9 950 zł; 10 550 zł; 8 400 zł);

dla chmielu  – 48 000 zł (48 000 zł, 54 682 zł, 58 130 zł; 61 650 zł; 56 050 zł; 58 350 zł; 45 500 zł; 42 500 zł);

dla tytoniu –  39 700 zł (34 808 zł, 33 058 zł, 31 580 zł; (28 710 zł; 31 350 zł; 31 350 zł; 26 100 zł; 28 400 zł);

dla warzyw gruntowych  – 188 200 zł (235 253 zł, 210 159 zł, 105 190 zł, 171 650 zł; 129 600 zł; 192 000 zł; 182 400 zł; 172 800 zł);

dla drzew i krzewów owocowych  – 130 900 zł (106 660 zł, 107 200 zł, 132 200 zł (119 620 zł; 131 500 zł; 113 250 zł; 101 500 zł; 82 500 zł);

dla truskawek – 79 600 zł (60 185 zł, 42 245 zł, 50 710 zł, 62 050 zł; 84 500 zł; 78 000 zł; 52 000 zł; 43 600 zł);

dla ziemniaków  – 39 100 zł (38 545 zł, 43 500 zł, 46 180 zł, 20 000 zł; 25 000 zł; 50 000 zł; 25 300 zł; 29 300 zł);

dla buraków cukrowych  – 12 200 zł (9 999 zł, 10 098 zł, 9040 zł, 9 000 zł; 9 900 zł; 10 800 zł; 11 439 zł; 12 300 zł);

dla strączkowych  – 16 500 zł (15 978 zł, 12 639 zł, 9 580 zł, 14 000 zł; 14 400 zł; 15 400 zł; 20 130 zł; 23 000 zł).

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierzęcia mają w przyszłym roku wynosić:

dla bydła  – 14 200 zł (9 912 zł, 8 932 zł, 9200 zł, 9 800 zł; 14 000 zł; 17 100 zł; 18 000 zł; 17 400 zł);

dla koni – 14 400 zł (12 276 zł, 11 160 zł, 12 300 zł, 11 280 zł; 10 200 zł; 9 100 zł; 8 900 zł; 8 900 zł);

dla owiec –1 100 zł (914 zł, 705 zł, 670 zł, 700 zł; 700 zł; 870 zł; 900 zł; 900 zł);

dla kóz – 700 zł (700 zł, 700 zł, 700 zł, 700 zł; 700 zł; 870 zł; 800 zł; 800 zł);

dla świń – 1 800 zł (1 539 zł, 1791 zł, 1480 zł, 1560 zł; 1740 zł; 1 850 zł; 1 900 zł; 2 100 zł);

dla kur, perlic i przepiórek –  53 zł (53 zł, 53 zł, 53 zł, 53 zł; 53 zł; 53 zł; 53 zł; 53 zł);

dla kaczek – 65 zł (65 zł, 65 zł, 65 zł, 65 zł; 65 zł; 65 zł; 65 zł; 65 zł);

dla gęsi – 250 zł (250 zł, 250 zł, 250 zł, 250 zł; 250 zł; 250 zł; 250 zł; 250 zł)

dla indyków – 210 zł (145 zł, 145 zł, 125 zł, 129 zł; 133 zł; 126 zł; 153 zł; 159 zł);

dla strusi – 1 100 zł ( 1045 zł, 1045 zł, 1045 zł, 1330 zł; 1330 zł; 1 330 zł; 1 330 zł; 810 zł).

Skąd te sumy?

„Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia” – zapewnia MRiRW w uzasadnieniu i dodaje: „Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2022 roku, wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych również od wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i obsadę dla borówki wysokiej (cena sadzonki borówki wysokiej 11 zł/szt., obsada 3 500 szt./ha wg K. Zmarlicki)”.

Maksymalne sumy ubezpieczenia ustalane są z zamiarem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz możliwości budżetu państwa.

„Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” – podano również.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł, w tym kwota 920 504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 200.000 tys. zł w ramach rezerwy celowej.

W systemie ubezpieczania z dopłatami z budżetu państwa w 2022 r. uczestniczyło 8 zakładów ubezpieczeń.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!