Scroll Top
time-is-money-g678177b84_1920

Nabory wniosków z PROW 2014-2020 potrwają przez cały 2023 rok

Fot. Alexa z Pixabay

Nabory wniosków z PROW 2014-2020 potrwają przez cały 2023 rok

Fot. Alexa z Pixabay

Jakie nabory z PROW 2014-2020 w 2023 roku?

Tak, to nie pomyłka. Z zakończonego teoretycznie dwa lata temu PROW jest wciąż niemało do wydania – i nabory wniosków zaplanowano do końca 2023 roku.

Zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem z realizacji PROW – na koniec listopada 2022 – zawarto umowy lub wydano decyzje na 79,12% limitu dostępnych środków, zrealizowano płatności na 65,46% limitu.

Rozwój gospodarstw

Najbardziej interesujący rolników „Rozwój gospodarstw” ma w harmonogramie:

– trwający cały rok 2023 nabór na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

– zaplanowane na styczeń nabory z dwóch dodanych do „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszarów – e, tj. nawadnianie w gospodarstwie, a także f, tj. zielona energia w gospodarstwie

– również styczniowy w ramach „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

W lutym i czerwcu 2023 r. mają się odbyć nabory na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Rozwój terytorialny

Tu nabory zależą od samorządów poszczególnych województw, które będą ogłaszać nabory w ramach działań: “Scalanie gruntów”, “Gospodarka wodno-ściekowa”, “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Z kolei LGD zadecydują o naborach na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cały rok można składać wnioski w ramach „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

„Transfer wiedzy i innowacji” oraz „Ochrona ekosystemów”

W ramach działania „Transfer wiedzy i innowacji” zapowiedziano ogłaszanie przetargów w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

W czasie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie (na zwykłych zasadach, zasadniczo od 15 marca do 15 maja 2023 r.) będą też składane wnioski w ramach „Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”, tj. na: „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa”, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”.

Terminy naboru na „Zarządzanie zasobami wodnymi” są uzależnione od samorządów poszczególnych województw.

Do harmonogramu naborów wniosków z PROW wpisano też – jako „Zarządzanie ryzykiem” – dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt i wskazano terminy naborów na maj i listopad 2023 r.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!