Scroll Top
dziewczyna z książką

Uczą się osoby w różnym wieku i w różny sposób.
Fot. freestocks-photos z Pixabay

Uczą się osoby w różnym wieku i w różny sposób.
Fot. freestocks-photos z Pixabay

Dorośli na wsi najczęściej uczą się „formalnie”

Uczenie się „formalne” i „nieformalne” przez osoby dorosłe w 2022 roku zbadał GUS.

Pełne wyniki badania będą w maju. Teraz GUS podał wyniki wstępne.

Jak z nich wynika, edukacja w systemie szkolnym lub na studiach wyższych (edukacja formalna) obejmowała 2,3 mln osób, tj. 9,2 proc. badanej populacji (wiek 18-69 lat). Na wsi wskaźnik ten wypadł lepiej niż w mieście: wyniósł 9,4 proc., podczas gdy w mieście osiągnął 9,1 proc.

Odwrotnie wypadło badanie edukacji nieformalnej: w mieście uczyło się w sposób nieformalny (czyli od współpracowników, kolegów, członków rodziny lub samodzielnie) 51,1 proc., a na wsi 44,0 proc. badanych.

We wszystkich formach aktywności edukacyjnej uczestniczyło relatywnie więcej kobiet niż mężczyzn – podaje GUS.

Jeśli chodzi o wiek uczących się, to zdecydowaną większość spośród uczestników edukacji formalnej w badanej populacji stanowiły osoby najmłodsze – w wieku 18-24 lata (65,6%) oraz respondenci w wieku 25-29 lat (10,8%). Wśród młodszych uczestników edukacji formalnej (w wieku 18-24 lata), najwięcej osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (42,0%) oraz gimnazjalne, podstawowe lub nie posiadało formalnego wykształcenia (27,4%), natomiast w grupie osób w wieku 25-69 dominowały osoby z wykształceniem wyższym (71,1%) – podaje GUS.

Wraz z wiekiem spada też chęć do uczenia się nieformalnego – największą aktywność edukacyjną w zakresie edukacji pozaformalnej wykazywały osoby w wieku od 25 do 49 lat, gdzie ponad jedna czwarta z nich deklarowała udział w tej formie uczenia się, a na nieformalne zdobywanie wiedzy wskazało tylko 5,0% badanych w wieku 65-69 lat. Największą aktywność wykazały w tym sposobie uczenia się osoby z wykształceniem wyższym.

Posty powiązane

error: Content is protected !!