Scroll Top
wykres

Wzrost wartości produkcji rolnej w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.
Rys. Eurostat

Wzrost wartości produkcji rolnej w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.
Rys. Eurostat

Polska na piątym miejscu w UE pod względem produkcji rolnej

Wszystkie kraje UE odnotowały wzrost wartości produkcji rolnej w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Najostrzejsze tempo wzrostu odnotowano w Estonii (+44%), Polsce (+43%) i na Litwie (+42%), czemu towarzyszył ostry wzrost cen – podał dziś Eurostat.

Ale jest też mocno przyziemne wyjaśnienie tych wzrostów: inflacja.

„W 2022 r. produkcję rolną w UE wyceniono na 537,5 mld euro w cenach podstawowych, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z 2021 r. Stanowiło to nowy szczyt i stanowiło kontynuację tendencji wzrostowej zapoczątkowanej w 2010 r. Zmiana wartości nominalnej w dużej mierze odzwierciedlała gwałtowny wzrost cen nominalnych towarów i usług rolnych ogółem (szacunkowo +22,8%), przy umiarkowanym spadku wolumenu produkcji w porównaniu z poziomem z 2021 r. (szacunkowo niższym o 3,1%)” – podaje Eurostat.

Trzy czwarte wartości produkcji rolnej UE w 2022 r. pochodziło z siedmiu krajów UE: Francji (97,1 mld euro, co stanowi 18% całości UE), Niemiec (76,2 mld euro, 14%), Włoch (71,5 mld euro, 13%), Hiszpanii (63,0 mld euro, 12%), Polski (39,5 mld euro, 7%), Holandii (36,1 mld euro, 7%) i Rumunii (22,2 mld euro, 4%).

Nieco ponad połowa (54%) wartości produkcji rolnej UE w 2022 r. pochodziła z upraw (287,9 mld euro, +15% w porównaniu z 2021 r.). Dwie piąte (38%) pochodziło z hodowli zwierząt i z produktów pochodzenia zwierzęcego (206,0 mld euro, +26% w porównaniu z 2021 r.). Pozostała część pochodziła z usług rolniczych i działalności drugorzędnej.

Koszty nakładów rolnych UE niezwiązane z inwestycjami były w 2022 r. o 22% wyższe niż w 2021 r.

Eurostat wyliczył 15% wzrost wartości dodanej brutto wytworzonej przez rolnictwo.

Posty powiązane

error: Content is protected !!