Scroll Top
lato pole

Komisja przyjęła stanowisko skierowane do KE w sprawie przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża.
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Komisja przyjęła stanowisko skierowane do KE w sprawie przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża.
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Senacka Komisja Rolnictwa o sytuacji na rynku zbóż

Według GUS tegoroczne zbiory zbóż wyniosą (bez kukurydzy) 26 mln t, tj. ok. 1 mln mniej od ubiegłorocznych zbiorów – mówił dziś w senackiej Komisji Rolnictwa wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Wpływ na zbiory – oprócz wojny na Ukrainie – mają warunki klimatyczne: susza i opady w czasie zbiorów. Udział pszenicy paszowej będzie – wg szacunków – w przedziale 45-60 proc., pozostała będzie konsumpcyjna. Część rolników opóźnia sprzedaż tegorocznych zbóż, licząc na wzrost cen – zauważył wiceminister.

Zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną wynosi ok. 4 mln t. Tegoroczny poziom zbiorów pszenicy zaspokoi zapotrzebowanie i pozwoli na eksport. Zbiory pszenicy wyniosą 12,8 mln t, rok temu były ok. 1 mln t wyższe. Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o pszenicę konsumpcyjną.

Kukurydzy też wystarczy – szacowane są zbiory na poziomie 8 mln t.

17 lipca Rosja zerwała porozumienia zbożowe, pozwalające na transport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie – Ukraina tą drogą wyeksportowała 40 proc. zbóż w ub. roku, a drogą lądową przez unijne korytarze solidarnościowe Ukraina wywiozła 60 proc. swoich zbóż.

UE stara się usprawnić transport lądowy, ale trzeba wskazać, że jest on droższy. Polska i inne kraje przyfrontowe domagają się utrzymania zakazu importu zboża z Ukrainy przynajmniej do końca tego roku.

Od lipca ubiegłego roku do czerwca b.r. wyeksportowano z Polski niemal 11,7 mln t zbóż – tj. 2,1 mln t więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Spada import zbóż.

Ostatnio jest obserwowany 2-3 razy większy tranzyt zboża z Ukrainy przez Polskę.

Zapasy tegoroczne na początku zbioru zbóż są wyższe w tym roku niż były rok temu – wskazał wiceminister.

– Potencjał przeładunkowy polskich portów morskich jest wystarczający do obsługi produktów rolno-spożywczych, natomiast podejmowane są działania na rzecz jego dodatkowego zwiększenia poprzez tworzenie dodatkowych zdolności do magazynowania i składowania produktów i ich przeładunku – stwierdził wiceminister.

Producenci rolni mogli skorzystać ze wsparcia na rynku zbóż. 69 mln euro na tę pomoc Polska wynegocjowała z unijnej rezerwy rolnej. 186 tys. rolników ubiegało się o wsparcie do sprzedanych pszenicy, kukurydzy lub gryki. 131,6 tys. wniosków złożono o pomoc po sprzedaży pozostałych gatunków.

Jak wyjaśniła Joanna Helmans, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR, udzielana jest pomoc rolnikom i mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które poniosły dodatkowe koszty w związku z trudnościami na rynku zbóż.

Do 31 sierpnia Fundusz Ochrony Rolnictwa zbiera wnioski rolników o zaległą zapłatę za upadłe firmy – ale nie wszyscy spełnią wymogi, aby ubiegać się o to wsparcie, dlatego Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, przewidujące uruchomienie dodatkowej pomocy dla producentów, którzy dostarczyli kukurydzę i nie otrzymali zapłaty, po notyfikacji w KE rozpocznie się nabór wniosków i potrwa do końca września – informowali przedstawiciele MRiRW.

Więcej:

Dochód do strat po suszy będzie korzystniej liczony

Ponadto, jeśli chodzi o pomoc w postaci dopłat 200 zł do t do mokrej kukurydzy – trwa jeszcze notyfikowanie tego projektu, ostatnio złożono dodatkowe informacje do KE.

Więcej:

200 zł do tony mokrej kukurydzy

ARiMR zawiera umowy z bankami, aby mogły być uruchomione kredyty 2 proc.

Komisja przyjęła stanowisko skierowane do KE w sprawie przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża co najmniej do końca tego roku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!