Scroll Top
zboże

Czy starą aferę zbożową uda się wyjaśnić przed rozpoczęciem nowych żniw?
Fot. TheArkow z Pixabay

Czy starą aferę zbożową uda się wyjaśnić przed rozpoczęciem nowych żniw?
Fot. TheArkow z Pixabay

Dość tajemnic dotyczących importu z Ukrainy?

Podczas gdy premier Donald Tusk zapewnia, że Polska i Ukraina – jeśli chodzi o kwestie importu towarów – więcej wyjaśnią w kontaktach dwustronnych, niż w ramach uregulowań unijnych, posłowie PiS przedstawiają projekt zwolnienia z tajemnicy celnej.

Ma on dotyczyć funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS.

Nie zapadły spodziewane decyzje na szczeblu unijnym, dotyczące zasad importu z Ukrainy po 5 czerwca 2024 r. – brak koncepcji o metodzie wyliczania kontyngentów.

Więcej:

Bezcłowy import z Ukrainy znów będzie przedłużony?

Bezcłowy import z Ukrainy znów będzie przedłużony?

Niewiele przyniosły też działania nowego rządu, jeśli chodzi o wyjaśnienie szczegółów – chociażby tak mało drobnych, jak lista importerów i ich korzyści odniesione na imporcie z Ukrainy zbóż i rzepaku – afery zbożowej.

Więcej:

Rząd pracuje nad wyjaśnieniem afery zbożowej?

Rząd pracuje nad wyjaśnieniem afery zbożowej?

W tym stanie rzeczy do Sejmu trafił projekt ustawy zawierający możliwość zwolnienia z tajemnicy celnej.

Projekt firmuje poseł Anna Gembicka – pani poseł zapowiadała projekt jeszcze w okresie swojego rotacyjnego ministrowania. Teraz najwyraźniej przestała nareszcie wierzyć w to, że ujawnienie danych dotyczących importerów jest niemożliwe i zbędne, a jej lista importerów – pełna.

Więcej:

Co opublikowało MRiRW jako listę firm importujących zboże z Ukrainy?

Co opublikowało MRiRW jako „listę firm importujących zboże z Ukrainy”?

Projekt jest jednopunktowy – zawiera propozycję „zobowiązania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną do przedstawienia ministrowi, który o takie informacje wnosi, informacji z zakresu danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania albo ze względu na ważny interes publiczny”.

W uzasadnieniu podano, że takie informacje będą podlegały też podaniu do publicznej wiadomości.

Przepisy nie będą natomiast miały wpływu na działalność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Czy aby na pewno?…

Czytaj też:

Lista importerów zboża z Ukrainy – Serafina

Lista importerów zboża z Ukrainy – Serafina

Posty powiązane

error: Content is protected !!