Scroll Top
housebuilding-g491a5a10c_1920

Szykują się kolejne ułatwienia w budownictwie
Fot. Ralph z Pixabay

Szykują się kolejne ułatwienia w budownictwie
Fot. Ralph z Pixabay

Budynki gospodarcze i zbiorniki na wodę będą budowane „na zgłoszenie”?

Domy do 70 m kw już są w tym roku budowane „na zgłoszenie”. Z takiej możliwości do 2 listopada skorzystało 961 inwestorów.

Jak wyjaśnił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odpowiadając na interpelację poselską, obowiązujące od 3 stycznia 2022 roku przepisy mają na celu ułatwienie budowy domu jednorodzinnego, wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na którym został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Budowa taka przebiega w uproszczonej procedurze, tj. na podstawie znacznie ułatwionego zgłoszenia, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Uproszczony tryb jest możliwością, jaką inwestor ma do wyboru.

Prawo budowlane będzie liberalizowane

Jak poinformował też wiceminister, aktualnie resort proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: „Projekt ustawy stanowi kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem projektu ustawy jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także elektronizacja procedur oraz działalności organów administracji publicznej. Projekt ustawy zakłada także rozwiązanie kwestii dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m2.”

Zbiorniki na wodę do 15 m3 i budynki gospodarcze do 300 m2 też „na zgłoszenie”?

W projekcie uwzględniono m.in. ułatwienie budowy schronów przy budynkach jednorodzinnych i zagrodowych.

„W celu walki z suszą proponuje się, aby jedynie zgłoszenia wymagała budowa wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3. Przy czym budowa takich zbiorników do 5 m3 nie będzie wymagała nawet zgłoszenia. Projektowana zmiana w zakresie budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe powinna przyczynić się także do usprawnienia realizacji programu priorytetowego <Moja Woda> finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zapowiada opis projektu.

Ułatwienia mają też dotyczyć wolnostojących mikroelektrowni wiatrowych o wysokości do 3 m (budowa bez zgłoszenia i pozwolenia) i wolnostojących mikroelektrowni wiatrowych o wysokości 3 m – 12 m (budowa na zgłoszenie).

Jak podano, w związku z dodaniem nowych obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zachodzi konieczność rozszerzenia katalogu obiektów podlegających obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej m.in. o:

  • zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3,
  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji związane z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 6m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Może z tego wynikać, że pozwolenia na budowę nie będą wymagały rolnicze budynki gospodarcze do 300 m kw, ale tego wprost nie podano. Projekt jest na etapie opiniowania i nie został jeszcze przesłany do Sejmu – a miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!