Scroll Top
banknoty zegarek

Jak uchronić gospodarstwa przed bankructwem?
Fot. Ewa Czetwertyńska z Pixabay

Jak uchronić gospodarstwa przed bankructwem?
Fot. Ewa Czetwertyńska z Pixabay

WIR: Płynność finansowa gospodarstw rolnych jest zagrożona

A stan taki nie może trwać w nieskończoność. WIR i posłowie domagają się podjęcia prac w celu zaradzenia sytuacji.

Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica, 8. kadencja w Sejmie) wygłosił wczoraj w Sejmie oświadczenie, nawiązujące do stanowiska II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VII kadencji z 18 grudnia 2023 roku „w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej rolników oraz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą”.

– W stanowisku tym czytamy, iż kryzys ekonomiczny zdominował cały sektor rolno-spożywczy w 2023 r. Ceny skupu produktów rolnych wróciły do stanu sprzed epidemii, podczas gdy ceny środków produkcji, w tym nawozów, środków ochrony roślin oraz energii pozostają na bardzo wysokim poziomie. Spowodowało to zdecydowany spadek rentowności większości kierunków produkcji rolniczej i brak perspektyw na szybką poprawę tej sytuacji – mówił poseł i podkreślał, że sytuacja gospodarstw jest bardzo trudna, co podaje WIR:

– Płynność finansowa gospodarstw rolnych jest zagrożona i tylko w niewielkim stopniu podtrzymywana przez dopłaty rządowe, które finalnie ze względu na zasady przyznawania dostępne są niestety dla niedużej grupy rolników. Dodatkowo w ostatnim czasie rolnicy otrzymali bardzo niskie zaliczki na dopłaty bezpośrednie, nieuwzględniające części związanej z ekoschematami. Samo wdrażanie nowych zasad wspólnej polityki rolnej jest bardzo chaotyczne i towarzyszyły im częste zmiany przepisów oraz ich interpretacji. Wielkopolska Izba Rolnicza prowadzi własne badania opłacalności, z których wynika, że rolnicy muszą dokładać do hektara niemalże każdej uprawy produkcji. Bardzo trudna sytuacja występuje również na rynku skupu mleka i trzody chlewnej.

A jaka rada?

– Według rolników skupionych i obradujących na walnym zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej potrzeba pilnych rozmów z przedstawicielami rządu, pilnych rozmów zwłaszcza z przedstawicielami organizacji branżowych, w celu wypracowania kompleksowej strategii rozwoju rolnictwa i stworzenia mechanizmów, które w sposób systemowy zapewnią godziwe dochody rodzin rolniczych.

W stanowisku WIR podano:

„Naszym zdaniem Ukraina bez wątpienia musi spełniać obowiązujące unijne standardy produkcji, co już samo w sobie podniesie koszty produkcji i zarazem obniży konkurencyjność tego sektora. Wielkopolska Izba Rolnicza uważa, że konieczne jest budowanie polskiej marki, aby stworzyć więcej możliwości zarabiania rodzimej produkcji rolno-spożywczej. Są to wyzwania na kolejne lata, jednak praca w tym kierunku musi być rozpoczęta już teraz!

Apelujemy do rządzących o podjęcie rozmów z organizacjami branżowymi w celu wypracowania kompleksowej strategii rozwoju rolnictwa w obliczu nowych wyzwań i w celu stworzenia mechanizmów, które w sposób systemowy zapewnią godziwe dochody rodzin rolniczych.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!