Scroll Top
konferencja

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2024 (fot. MRiRW)

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2024 (fot. MRiRW)

Uzgodnienia MRiRW z protestującymi rolnikami zawarte w Jasionce

– Dla obu stron były to bardzo trudne rozmowy. Rozmawialiśmy do późna, ale udało nam się uzgodnić zbiór wzajemnych zobowiązań – podkreślił sekretarz stanu Michał Kołodziejczak podczas briefingu prasowego podsumowującego debatę z rolnikami uczestniczącymi w protestach.

Wiceminister zwrócił uwagę, że znaczna część podpisanego zbioru zobowiązań dotyczy kwestii handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

– Dzisiaj najistotniejsze jest wypracowanie zasad handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą – powiedział sekretarz stanu Michał Kołodziejczak.

W myśl osiągniętych uzgodnień, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Blokadzie mają podlegać wszystkie wrażliwe produkty.

– Zakładamy, że takie rozwiązanie będzie obowiązywało do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zasad handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą, które będzie zabezpieczało nasz rynek – podkreślił wiceminister.

Jak podkreślali uczestnicy rozmów – porozumienie powinno mieć wymiar wspólnotowy.

Rekompensaty dla rolników

Sekretarz stanu Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę, że wstrzymanie tranzytu ma służyć także zabezpieczeniu tego, aby udzielane rolnikom wsparcie –  głównie dla producentów zboża –  trafiało rzeczywiście do rolników.

Zielony Ład

W kwestii Zielonego Ładu – jego kompleksowy przegląd ma doprowadzić do uproszczeń w zakresie przepisów dotyczących ekoschematów, a także zmniejszenia biurokratycznych obciążeń.

– Nad zmianą zasad będziemy pracowali wspólnie i dlatego wartość dokumentu, w którym spisaliśmy uzgodnienia, jest bardzo duża – podkreślił wiceminister.

– To nam, stronie rządowej, daje bardzo silny mandat do pracy – dodał sekretarz stanu Michał Kołodziejczak.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!