Scroll Top
parlament europejski

Na WPR na lata 2021–2027 przeznaczono 387 mld euro – jak mają się do tego planowane nowe wydatki?
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Na WPR na lata 2021–2027 przeznaczono 387 mld euro – jak mają się do tego planowane nowe wydatki?
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Unia Europejska zmienia swój budżet

Parlament Europejski do wieloletnich ram finansowych UE włączył Instrument na rzecz Ukrainy i „platformę technologii strategicznych dla Europy” (STEP).

Po rozmowach z państwami członkowskimi UE europosłowie osiągnęli porozumienie w sprawie rewizji długoterminowego budżetu UE, uwzględniającej nieprzewidziane wyzwania, takie jak inwazja Rosji na Ukrainę.

We wtorek 6 lutego negocjatorzy z Parlamentu i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktualizacji wieloletniego budżetu UE.

Niniejsza aktualizacja odzwierciedla żądania wysunięte przez Parlament w grudniu 2022 r., w których wezwano do reformy budżetu UE, aby skuteczniej reagować na zmieniające się potrzeby i nieprzewidziane okoliczności, wyeliminować luki w finansowaniu, zapewnić rozwiązanie strukturalne w zakresie kosztów pożyczek NextGenerationEU oraz zapewnić stabilne rozwiązanie finansowe dla Ukrainy.

Przegląd ten włączy także Instrument na rzecz Ukrainy i „platformę technologii strategicznych dla Europy” (STEP), po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie, do wieloletnich ram finansowych UE.

Dodatkowe dofinansowanie na lata 2024-2027

Instrument na rzecz Ukrainy obejmuje pożyczki o wartości 50 miliardów euro (33 miliardy euro) i dotacje (17 miliardów euro).

Na migrację i wyzwania zewnętrzne w rewizji budżetu przeznaczono dodatkowe 2 miliardy euro na zarządzanie migracjami i granicami oraz 3,1 miliarda euro na wsparcie priorytetów w regionach sąsiadujących z UE i na całym świecie. Dodatkowe 4,5 miliarda euro zostanie przesunięte z innych programów UE w obszarze polityki zewnętrznej.

Gotowość UE na kryzys i elastyczność budżetowa zostaną zwiększone dzięki dodatkowym 3,5 miliardom euro. Co więcej, inicjatywa STEP otrzymuje 1,5 miliarda euro specjalnie na swój komponent dotyczący inwestycji w obronę. Wzmocnione priorytety są pokrywane poprzez połączenie świeżych środków i środków przesuniętych z innych programów.

Płatność odsetek na rzecz inicjatywy „Next Generation EU” (NGEU).

Zgodnie z żądaniami Parlamentu rewizja budżetu wprowadza mechanizm mający na celu radzenie sobie z rosnącymi kosztami związanymi ze spłatą planu naprawczego NGEU w obliczu rosnących stóp procentowych.

Chroniłoby to programy UE, takie jak Erasmus+ lub finansowanie transgranicznej infrastruktury transportowej i energetycznej, przed cięciami i gwarantowało elastyczność, gdyby koszty przekroczyły pierwotnie przewidziane w budżecie. Nowy mechanizm obejmuje wykorzystanie niewydanych pieniędzy, które w przeciwnym razie zostałyby utracone dla budżetu UE, oraz mechanizm ochronny obejmujący w razie potrzeby dodatkowe wkłady państw członkowskich.

Ponadto Parlamentowi udało się zagwarantować sprawną realizację programu UE4Zdrowie do 2027 r.

 

Źródło iformacji: Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego

Posty powiązane

error: Content is protected !!