Scroll Top
puda konferecja

Fot. MFiPR/Twitter

Fot. MFiPR/Twitter

Dodatkowe 8,7 mld dla samorządów na uzupełnienie wkładu własnego w projektach UE

– Ponad 8,7 mld zł z budżetu państwa trafi do wszystkich samorządów na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w unijnych projektach – ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że samorządy mogą mieć problemy z finansowaniem wkładu własnego (w projektach unijnych – red.), dlatego podjąłem decyzję, że samorządowi beneficjenci będą mogli otrzymać dodatkowe dofinansowanie do wymaganego wkładu własnego – powiedział Puda podczas konferencji prasowej.

Zdaniem ministra, środki te znacznie ułatwią samorządom pozyskiwanie funduszy europejskich z nowej perspektywy.

– Pozwoli to wnioskodawcom na oddech, na możliwość realizacji projektów w obszarach kluczowych, z punktu widzenia tych samorządów, miast i województw – mówił Puda.

Szef MFiPR podkreślił, że na uzupełnienie wkładów własnych rząd przeznaczył ponad 7,5 mld zł, z czego 2,4 mld zł na uzupełnienie wkładu własnego na projekty do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 3,6 mld zł na projekty do Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i 1,5 mld zł na projekty do środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

– Oprócz tego ponad 1 mld zł przeznaczamy na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem poszczególnych dysponentów. To oznacza, że po uzupełnieniu tych środków programów regionalnych środkami budżetu państwa wesprzemy kwotą ponad 8,7 mld zł – podkreślił Puda.

Szef MFiPR wyjaśnił, że dodatkowe środki zostały podzielone między województwa „w zależności od tego, kto jest beneficjentem w regionie tym ogólnym, regionie rozwijającym się, czy regionie już rozwiniętym”. Dodał, że kwoty dofinasowania to kwoty wynikające z pewnego podziału alokacji pomiędzy wkłady własne.

– I tak w tych normalnych regionach to 15 proc., w regionach rozwijających się ten wkład własny to 30 proc., a w regionach rozwiniętych to 50 proc. – wskazał minister.

Puda zaznaczył, że przyznane środki zostaną ujęte w kontraktach programowych, co zagwarantuje ich wykorzystanie przez poszczególne województwa.

– Zrobimy to w drodze aneksów, które podpiszemy z każdym z marszałków, po to aby udało się zrealizować te środki finansowe – dodał.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!