Scroll Top
polska największym beneficjentem Polityki Spójności

76,5 mld euro dla Polski z Umowy Partnerstwa
Fot. Alexa z Pixabay

76,5 mld euro dla Polski z Umowy Partnerstwa
Fot. Alexa z Pixabay

Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności

Minister Grzegorz Puda podsumował z marszałkami województw stan negocjacji kontraktów regionalnych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje w komunikacie o  stanie negocjacji z Komisją Europejską programów regionalnych.

Polska jest obecnie na etapie zamykania perspektywy finansowej 2014-2020 i programowania nowej perspektywy na lata 2021-2027. Dążymy do tego, aby jak najszybciej uruchomić środki z polityki spójności 2021-2027 oraz innych źródeł europejskich.

– Naszym wspólnym celem jest zatwierdzenia programów regionalnych do końca 2022 r. – zapowiedział minister Grzegorz Puda. – Chciałbym bardzo podziękować zespołom negocjacyjnym z KE, samorządom oraz MFiPR za ogrom pracy włożony w negocjacje programów – podkreślił szef MFiPR.

 Stan negocjacji programów regionalnych z KE

Pierwszy program krajowy na lata 2021-2027 – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich jest już przyjęty przez KE. Trzy kolejne – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – są już po negocjacjach i przekazane do akceptu Komisji Europejskiej.

Odnośnie projektów programów regionalnych odbyła się już większość spotkań tematycznych dla poszczególnych regionów w gronie: KE – samorząd województwa – MFiPR.

– Dzięki doskonałej współpracy wszystkich stron, wyjaśniliśmy i uzgodniliśmy przeważającą liczbę uwag KE. To duży sukces, gdyż do każdego programu Komisja zgłosiła średnio ponad 400 obserwacji – podkreśla minister G. Puda. Minister poinformował, że kwestii spornych zostało niewiele, co rokuje szybkie zakończenie negocjacji.

76,5 mld euro dla Polski z Umowy Partnerstwa

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa. Na jej podstawie Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. W ramach umowy zatwierdzono strategię inwestycyjną z funduszy polityki spójności o wartości 76,5 mld euro, czyli blisko 350 mld zł.

W ramach programów regionalnych województwa otrzymają do bezpośredniego zarządzania ponad 33 mld euro, czyli blisko 44 proc. środków polityki spójności dla Polski.

  • Ok. 8 mld euro (najwięcej środków) będzie skierowanych na finansowanie tzw. zielonych inwestycji, które wpisują się w Europejski Zielony Ład.
  • 3,5 mld euro będzie przeznaczone na wsparcie innowacji i przedsiębiorczości.
  • 2 mld euro będzie skierowane na działania, które mają przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu.

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!