Scroll Top
broszura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja

Broszura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja

Broszura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja

Rozpoczęły się nabory wniosków na polsko-słowackie projekty przygraniczne

Rozpoczęły się nabory wniosków na projekty realizowane na polsko-słowackim pograniczu. Chodzi m.in. o zadania związane z turystyką i kulturą, na które przeznaczono ponad 25 mln euro z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozpoczęciu naborów w trzech konkursach realizowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. W sumie do rozdysponowania jest 31 mln euro

Jak wskazano w komunikacie resortu, chodzi o budowanie twórczego i atrakcyjnego turystycznie pogranicza, dlatego najwięcej środków, bo 25,5 mln euro otrzymają projekty związane z turystyką i kulturą.

„Jest to największa część budżetu ogłoszonych konkursów, gdyż pogranicze potrzebuje wzmacniania roli tych dziedzin w jego rozwoju gospodarczym. Dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze to największy potencjał tego regionu oraz baza dla turystyki, którą program chce rozwijać na pograniczu w zrównoważony sposób” – wyjaśniono w komunikacie.

Na projekty związane z rozbudową przyjaznych dla środowiska dojazdów do transgranicznych atrakcji turystycznych przeznaczono 3 mln euro. Natomiast na współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi i różnymi organizacjami na rzecz poprawy spójności społecznej i gospodarczej pogranicza – 2,5 mln euro.

Konkursy ogłoszono z  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Można w nich wziąć udział do 29 września tego roku. Wyniki konkursów będą ogłoszone na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!