Scroll Top
euro

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od marca koordynowało prace nad rewizją KPO
Fot. Angelo luca iannaccone z Pixabay

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od marca koordynowało prace nad rewizją KPO
Fot. Angelo luca iannaccone z Pixabay

MFiPR: Jeszcze w tym roku do Polski mogą trafić pierwsze środki z KPO

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała z Komisją Europejską aneksy do umowy finansowej i umowy pożyczkowej dot. KPO.

Dzięki temu zwiększony zostanie budżet na realizację polskiego KPO, a do Polski już wkrótce trafi 20 proc. zaliczki z RePowerEU. Podpisanie aneksów do ww. umów to konsekwencja przyjętej 8 grudnia br. przez Radę UE, czyli ministrów do spraw finansów państw członkowskich, zaakceptowanej przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zmienionego polskiego KPO i nowego rozdziału REPowerEU.

Decyzja weszła w życie 11 grudnia br. To oznacza, że Polska otrzyma dodatkowo 2,76 mld euro (ponad 12 mld zł) dotacji i 23 mld euro (102 mld zł) preferencyjnych pożyczek.

– Obustronne podpisanie aneksów stanowi ostateczną gwarancję, że pierwsze środki z RePowerEU najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną przekazane Polsce. Dzięki temu już niedługo będą mogły być realizowane kolejne projekty z polskiego KPO, które przyczynią się do dalszego, społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od marca koordynowało prace nad rewizją KPO. Jego zmiana wynikała z konieczności uwzględnienia nowego unijnego instrumentu RePowerEU, który dotyczy transformacji energetycznej. Jest to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys energetyczny związany z wysokim wzrostem cen energii oraz koniecznością uniezależnienia od surowców z Rosji.

Środki z REPowerEU to dodatkowe wsparcie, które zostanie przeznaczone na szeroko pojętą transformację energetyczną, w tym na: inwestycje w rozwój i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz magazynowanie energii; infrastrukturę do wytwarzania paliw alternatywnych, w tym z morskiej energetyki wiatrowej; upowszechnianie energetyki obywatelskiej; tworzenie społeczności energetycznych i wspieranie ich w stosowaniu OZE; zrównoważony transport, rozwijanie zielonych umiejętności oraz efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Blisko 60 mld euro z KPO

KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!