Scroll Top
konferencja

Fot. PAP/M. Kmieciński

Fot. PAP/M. Kmieciński

Magazynowanie energii z fotowoltaiki pozwoli uniknąć jej marnotrawienia

W panelu dyskusyjnym #EnergiaSłońca wzięli udział przedstawiciele branży energetyki odnawialnej oraz eksperci, wskazując na szanse i wyzwania stojące przed tym sektorem.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce wymaga wsparcia państwa dla tworzenia magazynów energii, również przydomowych, rozwiązań umożliwiających sterowanie jej nadwyżkami, a także modyfikacji i rozbudowy sieci przesyłowej – stwierdzili uczestnicy dyskusji poświęconej fotowoltaice, odbywającej się ramach cyklu debat eksperckich „Go green, be eco! Energetyka odnawialna i niskoemisyjna w Polsce” w Centrum Prasowym PAP.

– Musimy dzisiaj jako polska branża fotowoltaiczna skupić się na rozwiązaniach dotyczących sterowania powstającymi nadwyżkami energii, usprawnieniem jej przesyłu oraz magazynowaniem. W tych kwestiach oczekujemy wsparcia od rządu – podkreślił Maciej Kowalski, dyrektor ds. OZE, Grodno S.A.

Według niego polska energetyka odnawialna ma się dobrze, szczególnie jeśli chodzi o duże instalacje, jednak w wyniku wprowadzonego w 2022 roku nowego systemu rozliczeń rynek mikroinstalacji w 2023 roku w stosunku do roku poprzedniego podupadł o ok. 50 proc.

– Jesteśmy na progu bardzo dużych zmian w fotowoltaice. System nowego rozliczenia prosumentów wszedł w życie już dla wszystkich instalacji, które zostały zgłoszone w sieci po 1 kwietnia 2022 roku, jednak to teraz, od 1 lipca 2024 roku, zajdą dla tych prosumentów największe zmiany. Nadprodukcja energii będzie rozliczana po średniej godzinowej cenie rynku hurtowego. Te zmiany są relatywnie niekorzystane dla prosumentów – zwrócił uwagę dyrektor Kowalski.

Przedstawił przygotowany przez branżę tzw. czteropak, czyli cztery rozwiązania, których wprowadzenie poprawiłoby sytuację prosumentów. Jak zaznaczył, nie musiałyby być one wprowadzone jednocześnie w pakiecie, zastosowanie każdego z nich już przyniosłoby konkretne korzyści. Można wybrać te najlepsze i takie, które są realne do przeforsowania w kontekście unijnych dyrektyw.

Do tych rozwiązań należą m.in. określenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu nadprodukowanej energii elektrycznej, korzystne opodatkowanie – rozliczenie depozytu prosumenckiego bez VAT, możliwość pokrycia depozytem wszystkich elementów faktury, pozyskiwanie środków z depozytu prosumenckiego na dowolny cel.

– Dążymy do tego, aby prosument mógł wygenerować taki zysk, by w całości pokryć roczne koszty energii elektrycznej w domu – wyjaśnił Maciej Kowalski.

Do spowolnienia rynku mikroinstalacji odniósł się również dr inż. Maciej Piliński, dyrektor Solar Energy, Fronius Polska.

– Zahamowany jest rozwój energetyki prosumenckiej, czyli tej, na której powinno nam najbardziej zależeć. Ten segment został zahamowany poprzez niezbyt szczęśliwe rozliczanie na zasadach net-billingu (rozliczanie kosztowe nadwyżek energii przesyłanych do sieci, czyli transakcja kupna-sprzedaż) – ocenił.

Zdaniem dr Bartłomieja Iglińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kluczowe dla progresu fotowoltaiki jest magazynowanie nadwyżek energii.

– W Polsce jest 1 mln 400 tys. prosumentów, warto skłonić ich do inwestowania w magazyny energii. Energia nie byłaby marnotrawiona, a podlegałaby autokonsumpcji, np. na potrzeby samochodu elektrycznego, podgrzewania basenu albo pompy ciepła – powiedział.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego wskazywali też na konieczność stworzenia szczegółowej wieloletniej strategii dla branży OZE.

– Nie jesteśmy w stanie budować instalacji, jeśli nie będziemy znali założeń programów dotacyjnych. Obecnie nie ma szczegółowego planu, rynek jest sterowany ad hoc dotacjami rok po roku – wskazał dyrektor ds. OZE, Grodno S.A.

Zgodził się z nim dr inż. Adam Mroziński, Politechnika Bydgoska.

– Czekamy na porządkowanie prawne, potrzebna jest wieloletnia strategia, a także rozwiązania klastrowe, spółdzielnie energetyczne, dobre prawo, które wspiera inwestorów – mówił ekspert.

Uczestnicy debaty zaapelowali na koniec do rządzących, by przy tworzeniu nowego prawa skorzystali z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli branży fotowoltaicznej.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!