Scroll Top
ciężarówki ze słomą

Jako źródło energii mogą być wykorzystywane całe rośliny lub ich części.
Fot. Makalu z Pixabay

Jako źródło energii mogą być wykorzystywane całe rośliny lub ich części.
Fot. Makalu z Pixabay

Masz słomę? Możesz założyć grupę producencką

MRiRW uznało za stosowne zmienić rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Zmiana wydawałoby się niewielka – tylko uściślenie – ale skutki mogą być znaczne.

Otóż teraz możliwe jest tworzenie grup producentów rolnych w ramach 28 kategorii produktów lub grup produktów, m.in. o nazwie „Rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego”.

Przygotowany projekt rozporządzenia proponuje zmianę nazwy tej kategorii produktów.

Teraz będzie nazwa: „Rośliny lub ich części, całe lub rozdrobnione, przeznaczone na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego”.

Uzasadnienie? „Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przedmiotowej kategorii produktów, należą do niej produkty produkowane wyłącznie w plonie głównym. Nie jest więc możliwe zakwalifikowanie do tej kategorii produktów np. słomy, która może być powszechnie stosowana do celów energetycznych ale nie jest produktem głównym z produkcji rolniczej, tylko elementem roślinnym, pozostałym po produkcji zbóż. W związku z tym, że potrzeby energetyczne ulegają zmianom, a jako źródło energii mogą być także wykorzystywane całe rośliny lub ich części, zaproponowano modyfikację dotychczasowej kategorii produktów i umożliwienie tworzenia grup producentów rolnych także w odniesieniu do roślin lub ich części niewytwarzanych jako plon główny” – podano.

Pozostawiono bez zmian minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do tej grupy na poziomie 50 tys. złotych oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych na poziomie 5.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Liczba grup producentów w modyfikowanej kategorii produktów wynosi 0.

Posty powiązane

error: Content is protected !!