Scroll Top
rape-blossom-g5936a95a7_1920

Jak KOWR rozdysponuje wracające w tym roku do ZWRSP ponad 37 tys. ha?
Fot. Michael Schwarzenberger z Pixabay

Jak KOWR rozdysponuje wracające w tym roku do ZWRSP ponad 37 tys. ha?
Fot. Michael Schwarzenberger z Pixabay

KOWR zaskoczony powrotem w tym roku z dzierżaw 37 tys. ha

Wyłączone z dzierżaw 30 proc. ziemi już rozdysponowano. W tym roku będzie jednak wiele ziemi wracającej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od dzierżawców, którzy nie zgodzili się na proponowane wyłączenia.

Nie może liczyć na przedłużenie umowy dzierżawy ten dzierżawca,  który nie złożył oświadczenia co do propozycji wyłączenia części dzierżawionej nieruchomości (w ramach obowiązku wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych), wskazanej w zawiadomieniu wysłanym mu zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W ramach realizacji tej ustawy, zawarto 684 aneksy do umów na powierzchnię wyłączenia 78,6 tys. ha (proponowano wyłączenie 135,8  tys. ha gruntów). Jak informuje KOWR, przejęte grunty są sukcesywnie rozdysponowywane, głównie przez wydzierżawienie (ok. 40,5 tys. ha) i sprzedaż w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych (36,9 tys. ha, czyli 47 proc.). Do rozdysponowania pozostało 0,9 tys. ha gruntów (ok. 1 proc. wszystkich wyłączonych gruntów).

Nie wyłączyli ziemi z dzierżaw – teraz oddadzą całą dzierżawę

W stosunku do 403 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 178,1 tys. ha (w tym kwalifikowanych do wyłączenia 57,3 tys. ha) dzierżawcy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30 proc. powierzchni.

W latach 2023-2026 wygasają 144 umowy na łączną powierzchnię 96 tys. ha. Przepisy nie przewidują możliwości przedłużenia takich umów.

Do ZWRSP wróci więc niemały areał. Jak podaje KOWR, najwięcej umów (47 proc. wszystkich wygasających) wygaśnie w roku 2024 – będzie to 67 umów. Jednak największa powierzchnia wróci z umów już w 2023 roku – ma to być ponad 37 tys. ha (czyli 39 proc. powierzchni z wygasających umów).

KOWR nie wydzierżawi rolnikom?

Jak się okazuje, ziemia wracająca z dzierżaw wcale niekoniecznie trafi do przetargów na dzierżawy dla rolników indywidualnych. W informacji na niedawne obrady sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podano:

„Ze względu na powierzchnię areału do powtórnego rozdysponowania i ograniczone możliwości organizacyjne KOWR, w celu utrzymania wysokiej kultury rolnej przejmowanych gruntów, KOWR bierze pod uwagę możliwość przekazania w wyjątkowych sytuacjach części tych gruntów do użytkowania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa, na czas niezbędny do przeprowadzenia wtórnej restrukturyzacji nieruchomości i dokonania stosownych podziałów geodezyjnych na potrzeby przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych”.

Jak przypomniano, możliwe jest tworzenie ośrodków produkcji rolniczej – dyrektor generalny KOWR za zgodą ministra rolnictwa może wyodrębnić z Zasobu nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia tworzą nierozerwalną całość gospodarczą o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie. Możliwość tworzenia OPR wdrożono w 2020 roku, z dość mizernym skutkiem – wydzierżawiono trzy takie ośrodki.

Jednak KOWR nie zniechęca się – ale i nie deklaruje, co stanie się z ziemią odebraną od dzierżawców w tym roku. Wydaje się zaskoczony tym powrotem ziemi z dzierżaw i podaje, że będzie nawet tworzył komisje: „Oddziały terenowe KOWR, na terenie działania których znajdują się nieruchomości, które powrócą do rozdysponowania z wygasających umów dzierżawy, są w trakcie opracowania koncepcji restrukturyzacji tych nieruchomości lub będą podejmować prace mające na celu sporządzenie takiej koncepcji. W tym celu dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR powołali lub będą powoływali komisje, których zadaniem będzie wypracowanie optymalnego i racjonalnego sposobu rozdysponowania nieruchomości aktualnie dzierżawionych.”

Więcej o dzierżawach:

W 2023 KOWR sypnie ziemią do dzierżaw? 

Więcej o planowanym od dawna rozdysponowaniu ziemi po Top Farms:

Państwowa ziemia od dziesięcioleci jest źle rozdysponowywana?

Posty powiązane

error: Content is protected !!