Scroll Top
time-is-money-gad2184faa_1920

Dlaczego zaliczki są o 1/10 mniejsze niż zapowiadano?
fot. Alexa z Pixabay

Dlaczego zaliczki są o 1/10 mniejsze niż zapowiadano?
fot. Alexa z Pixabay

Około 1 mld 300 mln przeznaczonych na zaliczki dopłat nie trafiło do rolników

Zakończono wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich – kwota przekazana rolnikom jest znacznie mniejsza, niż zapowiadano.

ARiMR zapowiadała, że tytułem zaliczek dopłat bezpośrednich wypłaci 11 579 579 000 zł. Miało je otrzymać 1 253 802 beneficjentów.

Wczoraj ARiMR podała, że wypłaciła zaliczki z tytułu dopłat – „ponad 10,781 mld zł trafiło w ramach płatności bezpośrednich do nieco ponad 1,2 mln rolników”, jak to określono.

Wynika z tego, że wypłacono zaliczki dopłat bezpośrednich znacznie mniejsze niż zapowiadano – ok. 800 mln zł zostało w kasie agencji.

ARiMR podała również: „ponad 2,143 mld zł to kwota, która w postaci płatności obszarowych z PROW została przelana na konta ponad 847 tys. beneficjentów”.

Nie wiadomo, czy obejmuje to także płatności zalesieniowe – o nich nie ma w komunikacie ARiMR ani słowa. Tak czy inaczej, i tu nie zrealizowano zapowiedzi. Agencja podawała, że tylko na zaliczki płatności obszarowych z PROW (bez zalesień) trafi  2 576 000 000 zł na rzecz 874 729 beneficjentów.

Więcej:

Zaliczki dopłat bezpośrednich w trakcie wypłacania – a gdzie koniec?

Natomiast na zaliczki z inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów miało być jeszcze 40 800 000 zł dla 9997 beneficjentów.

Na kontach rolników jest więc mniej zaliczek z PROW o ok. 500 mln zł – a razem z płatnościami bezpośrednimi daje to ok. 1 mld 300 mln zł mniej wypłat, niż zapowiadano.

Agencja nie podaje jednak, co stało się, że nie zrealizowała zapowiedzi dotyczących zaliczek.

Wczorajszy komunikat głosi:  „Zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).” Nie jest to prawdą – kontrole na miejscu były w tym roku unijnym wymogiem tylko dla zaliczek dopłat bezpośrednich, zaliczki płatności z PROW natomiast można było wypłacić już po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych, bez konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu.

Więcej o zasadach wypłacania zaliczek:

Od 17 października będą zaliczki dopłat bezpośrednich

Trzeba zauważyć, że zawsze niewielkiej grupie rolników agencji nie udaje się wypłacić zaliczek z przyczyn technicznych – trudno uznać jednak, aby 80 tys. rolników nie podało aktualnego numeru konta.

Co więc się stało, że nie zrealizowano zapowiedzi dotyczących wypłaty zaliczek? Pytam o to w ARiMR.

Wczoraj agencja rozpoczęła wypłatę pełnych płatności.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w grudniu miało trafić do rolników 336 757 000 zł tytułem dopłat bezpośrednich, 47 270 000 zł jako pełne płatności za inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, a także 259 396 500 zł tytułem płatności obszarowych z PROW (bez zalesień). W sumie na grudniowe pełne płatności zamierzano więc przeznaczyć mniej niż ok. połowę kwoty, której – jak się okazuje – nie przekazano na zaliczki. Czy wobec tego kwota na pełne płatności będzie teraz zwiększona o kwotę, której nie przekazano tytułem zaliczek?

Posty powiązane

error: Content is protected !!