Scroll Top
flaga Ukrainy i UE


Komisja Europejska chce przedłużenia bezcłowego importu z Ukrainy
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay


Komisja Europejska chce przedłużenia bezcłowego importu z Ukrainy
Fot. Dušan Cvetanović z Pixabay

Bezcłowy import z Ukrainy do UE będzie przedłużony?

Wniosek w sprawie przedłużenia bezcłowego importu z Ukrainy do UE został przedłożony przez Komisję Europejską 23 lutego 2023 roku.

Obowiązujące teraz rozporządzenie wygasa 5 czerwca 2023 roku.

Więcej:

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości chce bronić polskiego rolnika przed ukraińskim zbożem

„Rolników zapewniano, że Polska stanie się jedynie krajem tranzytowym dla ukraińskiego zboża, które docelowo trafiać miało do krajów charakteryzujących się jego deficytem. Chodziło o utworzenie korytarzy solidarnościowych.

W praktyce ukraińskie produkty rolne pozostają na terenie kraju. Ziarno z Ukrainy zapełniło magazyny skupów i firm paszowych. Ponadto, nielegalne działania podmiotów wykorzystujących otwarcie granicy dla ukraińskiego surowca doprowadziły do niekontrolowanego napływu zboża niewiadomej jakości, mieszania go ze zbożem polskim i wprowadzania do obrotu jako produkt pochodzenia polskiego.

Doszło do nasycenia polskiego rynku znacznie tańszym surowcem, co powoduje trudności ze zbytem plonów lub zaniżaniem cen, które są na granicy opłacalności” – napisał europoseł Krzysztof Jurgiel do KE po otrzymaniu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 27 lutego 2023 roku (przyjęty przez sejmik apel do KE „w sprawie podjęcia działań mających na celu stabilizację sytuacji na polskim rynku zbóż w związku z masowym napływem do kraju zboża z Ukrainy” przesłano do wszystkich polskich europarlamentarzystów) i dołączył pytania:

„1. Czy Komisja analizuje wpływ napływu zboża z Ukrainy do UE na ceny w poszczególnych państwach, w tym Polsce?

2. Jakie działania w związku z wyżej opisanymi problemami planuje podjąć Komisja w celu stabilizacji sytuacji na rynku zbóż?”

Odpowiedzi nie ma.

Bezcłowy import z Ukrainy będzie przedłużony?

To już kolejne wystąpienie Krzysztofa Jurgiela do KE w sprawie zboża z Ukrainy. Poprzednie poseł przedłożył 23 grudnia 2022. Pytał o możliwość wprowadzenia przez Polskę zakazu importu bezpośredniego z Ukrainy, możliwość wprowadzenia kaucji zabezpieczającej i nałożenia ceł na surowce rolne o przeznaczeniu technicznym.

Odpowiedź udzielona 10 marca 2023 roku przez komisarza Janusza Wojciechowskiego wyjaśnia, że rozporządzenie UE 2022/870 zapewnia Ukrainie do 5 czerwca 2023 roku bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE i zawiera w art. 4 „środki ochronne”. Komisja zaproponowała przedłużenie obowiązywania tych zasad. „Unijny kodeks celny nie wymaga złożenia kaucji zabezpieczającej – pisze komisarz. – W przypadku gdy eksporter zboża korzysta  z zabezpieczenia tranzytowego, kaucja ta zostaje zwrócona po prawidłowym zakończeniu/rozliczeniu operacji. Co gorsza, wprowadzenie przedmiotowej opcji zniechęciłoby przedsiębiorców do korzystania z procedur tranzytu”. Jak dodał komisarz, rozporządzenia dotyczy też towarów przemysłowych.

Trzeba podkreślić, że wniosek dotyczący przedłużenia bezcłowego importu z Ukrainy na okres po 5 czerwca 2023 Komisja Europejska przedłożyła 23 lutego 2023 r.

Dziś minister Henryk Kowalczyk, podając się do dymisji, wskazał, że nie ma możliwości wprowadzenia ceł na import z Ukrainy. Jak z tego wynika, polski wniosek o przywrócenie ceł został skierowany już po opublikowaniu przez KE wniosku o przedłużenie bezcłowego importu.

Więcej: Kowalczyk: Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa

Załączniki:

  1. Wniosek KE dotyczący przedłużenia bezcłowego importu z Ukrainy  przedłożony 23 lutego 2023 r.
  2. Odpowiedź Komisarza Wojciechowskiego z 10 marca 2023 na pytanie europosła Krzysztofa Jurgiela
  3. Pytanie europosła  Krzysztofa Jurgiela z grudnia 2022
  4. Pytanie europosła Krzysztofa Jurgiela z marca 2023

Posty powiązane

error: Content is protected !!