Scroll Top
landscape-g4c6cabe09_1920

Ile pszenicy przywieziono z Ukrainy?
Fot. krystianwin z Pixabay

Ile pszenicy przywieziono z Ukrainy?
Fot. krystianwin z Pixabay

Jaki eksport pszenicy?

W okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku wzrosła wartość eksportu pszenicy, ale ilość eksportowanej pszenicy spadła.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w okresie I-VIII 2022 r. nastąpił wzrost wartości eksportu pszenicy o 61%, tj. z 531 mln EUR (w I-VIII 2021 r.) do 854 mln EUR (w I-VIII 2022 roku). Ilościowo sprzedaż za granicę była mniejsza o 3% i wyniosła 2 278 tys. ton (2 356 tys. ton w analogicznym okresie 2021 roku).

W sierpniu br. wyeksportowano 472 422 tony pszenicy i wielkość ta była podobna do eksportu pszenicy w lipcu br. (469 tys. ton).

Spadek eksportu zbóż w lipcu – jak podaje ministerstwo – najczęściej występuje co roku i ma związek z brakiem dostępności ziarna pochodzącego ze zbiorów z poprzedniego roku a jednocześnie nie ma jeszcze w sprzedaży (w znaczących ilościach) ziarna z bieżących zbiorów.

W bieżącym roku sytuacja była jednak odmienna i w lipcu br. nie odnotowano spadku wielkości eksportu, co mogło być związane z większymi niż zwykle zapasami zbóż, które jeszcze pozostały w magazynach na koniec sezonu.

Gdzie eksportujemy pszenicę?

W okresie I-VII 2022r. głównymi odbiorcami pszenicy z Polski były Niemcy (32%), Nigeria (13%), RPA (8%), Maroko (4,4%), Hiszpania (4,0%), Kamerun (3,8%), Portugalia (3,2%), Arabia Saudyjska (3,2%) oraz Izrael (3,2%) – podało MRiRW.

Dla porównania w tym samym okresie 2021 roku najwięcej pszenicy z Polski zostało sprzedane do Algierii (34%), Arabii Saudyjskiej (21%), Maroka (17%), Niemiec (15%) i RPA (5%).

Z powyższych danych wynika, że głównymi odbiorcami pszenicy z Polski są państwa z kontynentu afrykańskiego oraz z Europy (w szczególności państwa UE) – podsumowano.

Tranzyty z Ukrainy?

MRiRW pytane, jak ocenia funkcjonowanie korytarzy transportowych dla Ukrainy, ile pszenicy nimi przetransportowano i dokąd, czy dane dotyczące eksportu z Polski pszenicy za lipiec uwzględniały transport tymi korytarzami? – wyjaśnia:

„Polska pozostaje istotnym ogniwem wsparcia Ukrainy w eksporcie jej produktów rolnych na rynki światowe i pomaga partnerom ukraińskim w wywozie jak największej ilości produktów rolno-spożywczych, w tym zbóż, przez granicę z Polską. Dotychczas największym wyzwaniem dla strony polskiej było lawinowe zwiększenie ilości ładunków produktów rolnych przekraczających granicę. Należy mieć jednak na uwadze, że kolejki na granicy związane były z ograniczoną przepustowością przejść granicznych, które nie były budowane z myślą o kilkukrotnie zwiększonym ruchu granicznym. Dobrze ilustruje to przykład kukurydzy, której w I półroczu 2022 r. importowano z Ukrainy o ponad pół miliona ton więcej w porównaniu z I półroczem 2021 r.

W celu przyspieszenia wymiany handlowej Polska wprowadziła liczne usprawnienia dotyczące prowadzenia granicznych kontroli towarów rolno-spożywczych, zwiększając  m.in. obsadę lekarzy weterynarii i  kontrolerów pasz. Pasze w tranzycie z Ukrainy do krajów trzecich zostały zwolnione z kontroli oraz mogą przekraczać granicę na wszystkich przejściach towarowych RP. Odstąpiono również od monitoringu sprowadzanego zboża pod względem fitosanitarnym.

W usprawnieniu przewozów ukraińskich towarów ważna jest pomoc  Komisji Europejskiej. Pismem z 4 lipca 2022 r. ministrowie rolnictwa i infrastruktury Polski: Henryk Kowalczyk i Andrzej Adamczyk zwrócili się do trzech komisarzy Unii Europejskiej (ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, ds. transportu, ds. rolnictwa) z wnioskiem o wsparcie KE na rzecz zwiększenia możliwości przewozu produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Zgodnie z roboczymi informacjami Komisja pracuje nad odpowiedzią na polskie postulaty.

W celu monitorowania sytuacji i rozwiązywania pojawiających się problemów Komisja Europejska organizuje regularne spotkania punktów kontaktowych korytarzy solidarnościowych – ze strony polskiej punktem kontaktowym jest Ministerstwo Infrastruktury.

Podczas spotkania tego forum 10.10.2022 r. KE przedstawiła aktualne dane dotyczące eksportu zboża z UA: od końca maja do końca września br. dzięki korytarzom solidarnościowym udało się wyeksportować ok. 12,5 mln ton ukraińskiego zboża. Kolejne 6 mln ton wyeksportowano poprzez porty na Morzu Czarnym (na mocy podpisanego 22 lipca 2022 r. w Stambule, pod auspicjami ONZ, porozumienia dotyczącego stworzenia bezpiecznego korytarza dla transportu zbóż, żywności oraz nawozów z trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Jużnego).

Biorąc pod uwagę ilości ukraińskiej pszenicy przywiezionej  do Polski to od maja do sierpnia br. wyniosła  ona 37 902 tony.”

Czytaj też:

Jakie zbiory zbóż i rzepaku?

Posty powiązane

error: Content is protected !!