Scroll Top
susza climate-change-g1f98fb6c1_1920

Jakiej „aktywności” rząd wymaga od rolników poszkodowanych przez suszę?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jakiej „aktywności” rząd wymaga od rolników poszkodowanych przez suszę?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Pomoc po suszy tylko dla „aktywnych rolników”?

Pomoc po suszy będzie tylko dla tych, którzy wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto.

To duża niespodzianka. Ledwie wicepremier i minister rolnictwa objawił podczas spotkania z rolnikami zamiar uzależnienia „pomocy po suszy dla rodzin” od posiadanych faktur sprzedaży, już okazuje się, że premier ten zamiar urzeczywistnił.

Zamiar….

W relacji ze spotkania Kowalczyka z rolnikami datowanej 9 listopada MRiRW poinformowało:

„– Bardzo wielu rolników zgłosiło się w krótkim czasie w ramach aplikacji suszowej i system nie był w stanie wszystkich obsłużyć, stąd decyzja o wydłużeniu terminu składania wniosków do 23 listopada br. – poinformował szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Henryk Kowalczyk dodał, że jednocześnie przygotowywane są zmiany rozporządzenia, które uszczelniałoby system pomocy klęskowej dla rodzin rolników aktywnych.

– Chcemy, aby rolnicy pokazywali, że są rolnikami aktywnymi i przedstawili faktury sprzedaży produktów rolniczych, która odbywała się między 1 stycznia 2021 roku, a 30 września 2022 roku. Rolnik pokazując faktury ARiMR, wykazuje, że rzeczywiście poniósł straty prowadząc produkcję rolną – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wyjaśnił przy tym, że przygotowywana pomoc suszowa służy przede wszystkim wsparciu dochodów rolniczych, przeciwdziałaniu zagrożeniu wykluczenia ekonomicznego i bytności ekonomicznej gospodarstw, które poniosły straty z powodu suszy.”

…i urzeczywistnienie

Na stronie rcl umieszczono projekt rozporządzenia z datą 15 listopada, tymczasem opublikowano je z datą 14 listopada 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2315).

Mimo to przeczytajmy uzasadnienie dodane do projektu. Czytamy w nim, że „W 2022 r. ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji <Zgłoś szkodę rolniczą>”. Następnie: „W związku z napływającymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sygnałami niezbędne wydaje się wprowadzenie dodatkowego wymogu potwierdzenia przy ubieganiu się o ww. pomoc pozyskiwania przychodów z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Uwzględniając powyższe, proponuje się dodanie w § 13zs w ust. 2 pkt 4, zgodnie z którym należy wykazać sprzedaż produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto. Jednocześnie ubiegający się o pomoc będzie obowiązany dołączyć do wniosku o pomoc faktury VAT dokumentujące dokonanie sprzedaży produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa rolnego.”

Co to za „sygnały” – nie podano. Czy 250 tys. to niespodziewanie dużo – też nie wyjaśniono.

Jeszcze dalej zapomniano o konsultacji tej wprowadzanej teraz zmiany, podając tylko rutynowe uzasadnienie dla już wcześniej przyjętych rozwiązań dotyczących terminu składania wniosków: „Biorąc pod uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania dotyczące wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc są korzystne dla producentów rolnych, nie naruszają ich praw obywatelskich i są przez nich oczekiwane, proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

„Aktywni” górą?

I weszło. Już wczoraj ARiMR podała zmiany na swojej stronie internetowej.

Poseł Marta Wcisło w oświadczeniu podała wczoraj w Sejmie:

– Rząd PiS bardzo dużo mówi o pomocy, o wszelkiej i różnym grupom społecznym, m.in. o pomocy dla rolników. Tymczasem dostaję mnóstwo informacji od rolników z całej Polski, m.in. z województwa lubelskiego, którzy mówią, że tej pomocy nie ma, ponieważ nie funkcjonują strony, na których można składać wnioski o pomoc. W ARMiR trwa nabór wniosków o pomoc z tytułu klęsk żywiołowych, jeśli chodzi o suszę. Nabór rozpoczął się w październiku i potrwa do 23 listopada. Rolnicy mieli przedstawić protokoły strat i złożyć wnioski o wypłatę pomocy. Wczoraj zostało zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa, w którym wymaga się dodatkowo faktur od rolników na kwotę minimum 5 tys. zł za sprzedaż produktów rolnych. Nie dość, że nie działają strony, to jeszcze, szanowni państwo, w trakcie udzielania tej pomocy zmienia się reguły gry. Każe się rolnikom przedstawić faktury. Wielu z tych rolników, szanowni państwo, nie prowadzi księgowości, nie są VAT-owcami, nie wydają rachunków RR. Co mają zrobić? Nie dostaną tej pomocy. Wnioski zostaną nierozpatrzone. Wymóg ten dotyczy także wniosków już złożonych, czyli nie tych, które ewentualnie mogłyby napłynąć, ale też wniosków, które zostały złożone już wcześniej. Kolejną sprawą, skandaliczną, jeśli chodzi o pomoc skierowaną do rolników, jest nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych, działanie 5. KPO. Nabór powinien zakończyć się 15 listopada. Strona została wyłączona dzień wcześniej. Nie można złożyć wniosków, nie ma możliwości złożenia w wersji papierowej. To skandal, to nie jest pomoc. To jest propaganda, a nie pomoc.

Na marginesie dodać trzeba, że pomoc – też nie wiedzieć czemu – już wcześniej uzależniono od „aktywności” w  jeszcze innym zakresie, ograniczając ją do rodzin. I pozostaje już tylko zastanowić się, czemu miała służyć podnoszona niedawno przez niektórych irracjonalna wydawało się wrzawa wokół definicji „aktywnego rolnika”…

Więcej o tym:

RPO pyta MRiRW o definicję aktywnego rolnika

Czytaj też:

Pomoc po suszy i dach „bezazbestowy” – pomoc potrzebna, środków brak, ale będzie więcej

Posty powiązane

error: Content is protected !!