Scroll Top
money-g18c59ff66_1920

Zadłużenie wobec KOWR to ponad 2,3 mld zł
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Zadłużenie wobec KOWR to ponad 2,3 mld zł
Fot. TomaszSupel z Pixabay

KOWR przybywa dłużników i… umorzeń

9 mln zł rocznie KOWR wydaje na odzyskiwanie długu – i umarza go dwa razy tyle. A zaległości w opłatach dla KOWR w tym roku wzrosły podwójnie. Od 2017 roku nie było tak dużych i tak licznych umorzeń, jak tegoroczne – ani takiego wzrostu zadłużenia wobec KOWR.

Niczym igły w stogu siana szuka KOWR możliwości odzyskania długu – wydając na to w 2020 i 2021 roku po 9 mln zł rocznie, co obejmuje koszty sądowe, komornicze i egzekucyjne.

W 2022 roku – 2,3 mld zł zaległości

Obecnie ponad 74% zaległości wobec KOWR dochodzone jest na drodze sądowej i egzekucyjnej oraz spłacane przez likwidatorów i syndyków masy upadłościowej. Kwota dochodzona w ten sposób wynosi 1 mld 745 mln zł. Natomiast 26% zaległości wobec KOWR jeszcze nie podlega egzekucji – to 602 mln zł.

Na należności składają się należności bieżące oraz zaległości w umowach czynnych z tytułu umów dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i bezumownego użytkowania mienia ZWRSP – podaje KOWR.

To stan bieżący, na koniec listopada 2022 r.

W 2021 – 1,2 mld zł zaległości

Natomiast według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogółem należności z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży mienia Zasobu WRSP, które nie zostały uregulowane w terminie, wynosiły 1 226 586 tys. zł. W stosunku do 31 grudnia 2020 r. zaległe należności na koniec 2021 zmniejszyły się o 5 975 tys. zł (tj. o 0,49%) – jak podawał KOWR w sprawozdaniu za 2021 rok.

Z tego wynika, że po upływie 11 miesięcy bieżącego roku zaległości w opłatach należnych KOWR wynoszą dwa razy tyle, ile wynosiły na koniec 2021 roku.

Zaległości wzrosły podwójnie, umorzenia  są cztery razy większe

W 2021 r. spłacono 148 123 tys. zł, odroczono spłatę 138 tys. zł oraz rozłożono na raty 16 374 tys. zł. W stosunku do 4 321 tys. zł należności nieściągalnych podjęto decyzję o umorzeniu – głosi sprawozdanie za 2021 rok.

Trzeba wobec tego wskazać na jeszcze jedną „skłonność” KOWR – wyraźnie więcej jest umorzeń dużych kwot, niż tych drobnych. Jak bowiem podano w sprawozdaniu za ubiegły rok, wszystkie umorzenia to 4 321 tys. zł, a umorzenia kwot powyżej 100 tys. zł (było ich sześć) wyniosły ok. 2 523 tys. zł. Zatem na wszystkie pozostałe „mniejsze” umorzenia z ubiegłego roku przypada – drobna w tym stanie rzeczy – kwota ok. 1 800 tys. zł.

Jakim wynikiem w tym roku KOWR zamknie windykację, jeszcze nie wiadomo. Można powiedzieć tylko o umorzonych kwotach przekraczających 100 tys. zł. A z publikowanych danych tego dotyczących wynika, że umorzenia kwot przekraczających 100 tys. zł znacznie (dwukrotnie, albo i więcej – jeszcze miesiąc przed nami) w tym roku przewyższą kwotę roczną, przeznaczaną w ostatnich dwóch latach na dochodzenie zaległych należności. Otóż tylko jednemu dłużnikowi – Przedsiębiorstwu Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie – umorzono w końcu października 2022 r. ponad 7 mln zł, a wszystkie tegoroczne umorzenia (było ich dziewięć – mowa ciągle tylko o kwotach powyżej 100 tys. zł) przekroczyły już 17 mln zł. A 7 mln zł to druga w tym roku tak duża umorzona kwota – po 3 mln zł skasowanych wcześniej po śmierci osoby prywatnej.

Od 2017 roku nie było tak dużych i tak licznych umorzeń, jak tegoroczne – ani takiego wzrostu zadłużenia wobec KOWR.

Więcej:

KOWR umorzył 3 mln zł należności od jednego dłużnika

 

 

 

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!