Scroll Top
piggy-bank-g772a00df5_1920

Limit zwrotu podatku akcyzowego będzie zwiększony dla hodowców świni?
Fot. Michaela z Pixabay

Limit zwrotu podatku akcyzowego będzie zwiększony dla hodowców świni?
Fot. Michaela z Pixabay

Hodowcy świń dostaną dopłatę do paliwa?

Taką ewentualność rozważa MRiRW. Na większy zwrot akcyzy do hektara nie można liczyć.

Od stycznia tego roku z 30 do 40 l wzrósł limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła, zwiększono też limit paliwa zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 l. Zatem w 2022 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Czy jest możliwe kolejne zwiększenie dopłat do paliwa?

– Co do akcyzy do paliw to tutaj, niestety, jak gdyby pole manewru właściwie się nam skończyło, dlatego że możemy zgodnie z prawem europejskim zwracać część akcyzy do paliwa, pozostawiając co najmniej 21 euro do tony – mówił niedawno minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Przy obecnym kursie euro i tych 21 euro do tony, obecna złotówka tak naprawdę mogłaby być podniesiona do niecałych 1,01 zł, czyli o niespełna grosz. Wobec tego trudno teraz zdecydować rozporządzeniem o podnoszeniu stawki o niespełna grosz. Rozważamy tylko rozszerzenie uprawnień, czyli zwiększenie ilości litrów paliwa, przy hodowlach trzody chlewnej, bo to obowiązuje przy hodowli bydła, a przy trzodzie nie. Dałoby to też większe możliwości dla rolników mających tę hodowlę.

Minister nie podał stawki zwrotu. Przy wyliczaniu DJP stosowany przelicznik to np. 0,14 tucznika.

W budżecie na przyszły rok zaplanowano na zwrot akcyzy do paliwa rolniczego 1 440 000 tys. zł, a 1 300 000 tys. zł to była wysokość zwrotu szacowana na tegoroczne potrzeby.

Posty powiązane

error: Content is protected !!