Scroll Top
figa dłonie

Fot. Alexander Lesnitsky z Pixabay

Fot. Alexander Lesnitsky z Pixabay

Żadna z organizacji rolniczych nie otrzyma odpisu podatkowego

Nikt nie stał się uprawniony do otrzymania podpisu 1,5 proc. z podatku rolnego.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw nie pozostawia wątpliwości: podatnik podatku rolnego może wskazać, której organizacji przekaże 1,5% należnego podatku rolnego.

Organizację tę wybierze z listy, którą sporządzi minister rolnictwa „i umieści ją na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego”.

O możliwość skorzystania z odpisu zabiegało 7 organizacji.

Czytaj też:

Siedem związków wystąpiło o możliwość otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego

Siedem związków wystąpiło o możliwość otrzymania 1,5 proc. podatku rolnego

Luty w tym roku był dłuższy niż zazwyczaj, ale i to nie pomogło – listy nie ma.

Ale jest informacja, wcale nie eksponowana: „w 2024 r. żaden z podmiotów wnioskujących o wpis na tę listę nie spełnił warunków określonych odpowiednio w art. 257a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, art. 35a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników  oraz art. 8b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.”

A więc wszystko jasne – także w kontekście wciąż prowadzonych rozmów z przedstawicielami rolników…

Więcej o nich:

Rolniczy szczyt skończony, problemy pozostały

Rolniczy Szczyt skończony, problemy pozostały

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!