Scroll Top
kogut pieje


Przedłużają się prace nad zasadami rejestracji drobiu.
Fot. Andreas Neumann z Pixabay


Przedłużają się prace nad zasadami rejestracji drobiu.
Fot. Andreas Neumann z Pixabay

Co nowego w kwestii rejestracji „zakładu drobiu”?

Niestety niewiele. MRiRW nadal pracuje nad stosownym uregulowaniem zasad rejestracji drobiu.

Nie ma zapowiadanego na czerwiec rozporządzenia regulującego kwestie rejestracji drobiu.

Najpierw przyjęto przepisy zobowiązujące do rejestracji każdej sztuki drobiu, a potem  – ministerialnym zaleceniem – zwolniono z obowiązku zgłaszania do ARiMR drobiu utrzymywanego na własne potrzeby. Nie określono, co to znaczy „na własne potrzeby”.

Więcej:

Ile kur można mieć na podwórku bez „zakładu drobiu”? 

Jak się okazuje, do dziś nie udało się problemu uregulować.

Pytane o postęp prac MRiRW wyjaśnia, że „prowadzi prace celem kompleksowego wykonania przepisów” unijnego rozporządzenia i sprawdza możliwość odstępstwa od obowiązku rejestracji. „25 lipca br. Rada Ministrów omówiła, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt (UC140), obejmujący m. in. uregulowanie zasad rejestracji zakładów drobiu” – podano, nie informując o wyniku tego „omówienia”.

Projektu nie przedstawiono.

Cała odpowiedź MRiRW w załączniku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!