Scroll Top
dron uprawa ocena

Drony i teledetekcja pomogą oceniać plantacje
Fot. Gábor Adonyi z Pixabay

Drony i teledetekcja pomogą oceniać plantacje
Fot. Gábor Adonyi z Pixabay

Ocena polowa materiału siewnego z drona i z wykorzystaniem teledetekcji

Podczas dokonywania oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych można będzie stosować wspomagająco techniki teledetekcji i bezzałogowe statki powietrzne przy określaniu izolacji przestrzennej, ogólnego stanu plantacji oraz jej powierzchni i położenia.

Zakłada to zaproponowana zmiana rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału została przygotowana na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Od 2018 r. w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie i wykorzystanie tych narzędzi w pracy inspektorów. Zagadnienie to było jednym z zadań realizowanych przez PIORiN w projekcie FITOEXPORT, w ramach programu GOSPOSTRATEG.

W ramach strategii rozwoju PIORiN na lata 2022-2027 w każdym województwie przygotowywane są grupy „dronowe”, których zadaniem m.in. będzie wsparcie oceny polowej materiału siewnego oraz nadzoru nad kwalifikatorami – podano w uzasadnieniu projektu.

Wykorzystanie technik obrazowania plantacji pozwoli ponadto na obiektywne utrwalenie rzeczywistego stanu postępowaniach wyjaśniających w przypadku rozbieżności w ocenie stanu plantacji – dodano.

Posty powiązane

error: Content is protected !!