Scroll Top
barn-ga2cbbf0e6_1920

Tereny wiejskie to 92,8% obszaru Polski
Fot. Pexels z Pixabay

Tereny wiejskie to 92,8% obszaru Polski
Fot. Pexels z Pixabay

Polska ma o 1505 ha większą powierzchnię

W porównaniu do roku 2020 w 2021 powierzchnia Polski zwiększyła się o 1 505 ha (z 31 270 525 ha do 31 272 030 ha), z czego 1 204 ha dotyczy województwa pomorskiego, a 271 ha województwa zachodniopomorskiego.

 

Jak tłumaczy GUS za Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, wzrost powierzchni kraju jest w głównej mierze efektem dostosowania granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego. Zmiany te dotyczyły czterech powiatów: słupskiego (+625 ha) i wejherowskiego (+226 ha) w woj. pomorskim oraz kamieńskiego (+36 ha) i kołobrzeskiego (+292 ha) w woj. zachodniopomorskim.

Ubywa gmin wiejskich

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 10 (do 662) liczba gmin miejsko-wiejskich i o 10 spadła liczba gmin wiejskich (jest ich 1 513). Liczba miast ogółem wzrosła o 10 nowoutworzonych jednostek (do 964).

Spadek powierzchni gmin wiejskich wyniósł 115 638 ha.

Terenów wiejskich tyle samo

Tereny wiejskie obejmujące gminy wiejskie i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich zajmują łącznie powierzchnię 29 022 856 ha, co stanowi 92,8% obszaru Polski. Mimo spadku w 2022 r. powierzchni terenów wiejskich o 11 163 ha, do czego przyczyniło się w głównej mierze nadanie statusu miasta dla 10 miejscowości, udział procentowy terenów wiejskich w ogólnej powierzchni kraju pozostał na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym – zauważa GUS i dodaje, że największy spadek powierzchni dla terenów wiejskich wynoszący 3 370 ha wystąpił w woj. śląskim, natomiast niewielki wzrost powierzchni odnotowano w 5 województwach, przy czym największy o 759 ha miał miejsce w woj. pomorskim.

Ubywa ludności

Liczba ludności w Polsce w 2021 roku zmniejszyła się o 357 309 osób (99,1 proc.). Spadek liczby ludności odnotowano w 11 województwach, a wzrost w 5.

Na terenach wiejskich odnotowano spadek liczby mieszkańców o 75 065 osób (99,5 w stosunku do ubiegłego roku, a więc spadek jest mniejszy niż średnio w całym kraju). W ujęciu wojewódzkim ubytek nastąpił w 11 województwach, największe spadki odnotowano w woj. lubelskim (-25 966 osób, 97,7) i woj. warmińsko-mazurskim (-18 851 osób, 96,8). Przyrost odnotowano w województwach: dolnośląskim (+17 719 osób, 101,9), mazowieckim (+16 903 osoby, 100,9), małopolskim (+14 988 osób, 100,8), pomorskim (+12 081 osób, 101,4) i wielkopolskim (+10 370 osób, 100,6) – wyliczył GUS.

Gęstość zaludnienia terenów wiejskich, na które składa się 1 513 gmin wiejskich i 662 obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich, wynosi 53 osoby na 1 km2 i jest taka, jak rok wcześniej.

 

Dane pochodzą z publikacji GUS „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 r.”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!