Scroll Top
równowaga

Ministerstwo równości zajmie się rolnictwem?
Fot. Simona Robová z Pixabay

Ministerstwo równości zajmie się rolnictwem?
Fot. Simona Robová z Pixabay

Jakie kompetencje powinni mieć ministrowie w szczególności minister równości?

Interesującą koncepcję zakresu zadań dla tego resortu – uwzględniającą potrzeby rolnictwa – przedstawił wczoraj w Sejmie poseł Norbert Jakub Kaczmarczyk.

Sejm podjął pracę nad ustawą, dotycząca zmian organizacyjnych rządu. Jak wskazywali w dyskusji posłowie, liczący już ponad 135 członków rząd jest tak rozbudowany w celu konsolidacji koalicji.

Wielu posłów wskazywało też na potrzebę rozdzielenia władzy wykonawczej i ustawodawczej – bo np. czy posłowie muszą być w rządzie?

Ale projekt dotyczy głównie kompetencji poszczególnych resortów.

Poseł Norbert Jakub Kaczmarczyk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, odniósł się do kompetencji nowego ministerstwa równości.

– Co do kwestii ministerstwa równości, to można się z tego śmiać, ale chciałbym, żeby to ministerstwo działało dobrze – zadeklarował i tak to uściślił: – Brakuje mi równości chociażby pod kątem kwestii związanych z rolnictwem w Unii Europejskiej. Gdyby to ministerstwo miało w swoich szeregach kompetentną osobę, która zajmowałaby się np. przepływem towarów z Ukrainy, zajmowałaby się możliwościami tańszego produkowania środków ochrony roślin, nawozów, roślin genetycznie modyfikowanych, zajmowałaby się tym zderzeniem z polskim rolnikiem, który produkuje to w ramach Unii Europejskiej, gdyby ten minister bronił interesu Polski, interesu polskiego rolnika pod kątem równości, konkurencji i dobrego traktowania jego biznesu, to rzeczywiście byłbym w stanie przychylić się do tego typu propozycji. Niestety jest to tylko i wyłącznie propaganda i szukanie taniego poklasku.

Ustosunkowując się do wystąpień posłów minister – członek Rady Ministrów Maciej Berek nie zapowiedział jednak podobnych zmian:

– Ten projekt dotyczy tego, że rzeczywiście decyzją Sejmu na wniosek prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska rząd został ukształtowany tak, jak został ukształtowany, powołano taki skład Rady Ministrów, jaki powołano. Ustawa, którą rozpatruje Wysoka Izba, jest ustawą, która porządkuje przypisanie zadań poszczególnym ministrom w ślad za tym, jak ta struktura została ukształtowana.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!