Scroll Top
lucky-pig-g17d1b2590_1920

MRiRW pracuje nad poprawą warunków dla hodowców trzody
Fot. Alexa z Pixabay


MRiRW zapowiada kredyty preferencyjne dla hodowców trzody chlewnej

Taką zapowiedź przekazał minister rolnictwa po zakończeniu rozmów z członkami Zespołu ds. trzody chlewnej przy Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Jak podaje MRiRW po spotkaniu, strona związkowa przedstawiła kilka propozycji wsparcia producentów trzody chlewnej. Zaproponowano m.in. zmiany w Programie Locha+ i w ekoschemacie  „Dobrostan zwierząt”. Związkowcy mieli proponować także uruchomienie kredytów preferencyjnych dla producentów trzody chlewnej i postulować wsparcie grup producenckich.

Ciekawa – choć nad wyraz ogólna – jest ministerialna relacja z odpowiedzi ministra rolnictwa:

„Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę, że w zakresie ekoschematu – dobrostan zwierząt odbyły się bardzo szerokie konsultacje i wprowadzonych zostało wiele korzystnych zmian. Jednocześnie skierowane zostały na to działanie bardzo duże środki.

Szef resortu rolnictwa zgodził się co do postulatu dotyczącego uruchomienia specjalnych kredytów preferencyjnych dla producentów trzody chlewnej i poinformował o przeprowadzonych już wstępnych rozmowach w tym kierunku.

Odnośnie grup producentów wicepremier Kowalczyk przypomniał, że są możliwości wsparcia dla takich grup, ale powinny to być rzeczywiście grupy producenckie oparte na uczciwych zasadach wspólnej pracy. Podkreślił przy tym, że to od samych rolników zależy forma wspólnej pracy, czy to w ramach grup producenckich, czy to w formie spółdzielczej.”

Jak z tego wynika, hodowcy świń otrzymają linię kredytową dla nich przeznaczoną. Warto podkreślić, że kredyty preferencyjne nie cieszą się powodzeniem wśród rolników, a w ubiegłym roku udzielono tylko jednego kredytu na 300 tys. zł na ponowne uruchomienie produkcji świń, zaprzestanej w związku z ASF (KPS).

Więcej:

Kredytów inwestycyjnych i klęskowych w 2022 roku było mało

Zapowiedzi na ten rok też nie są zbyt optymistyczne:

ARiMR udostępnia bankom środki na kredyty preferencyjne w 2023 roku

Kwestie zmian w „Dobrostanie” ministerstwo najwyraźniej uważa za załatwione.

Więcej:

Ekoschemat “Dobrostan zwierząt” z ważnymi zmianami

Nie wydaje się też, aby MRiRW dostrzegało potrzebę zmian w zakresie funkcjonowania grup i spółdzielni – trzeba zwrócić uwagę na podkreślenie w lakonicznej informacji kwestii potrzeby „uczciwych zasad wspólnej pracy”. Czyżby ministerstwo wiedziało coś o nieuczciwości funkcjonowania grup producenckich? I czy podczas tego spotkania na pewno omówiono rzeczywiste potrzeby i trudności  hodowców trzody?

Posty powiązane

error: Content is protected !!