Scroll Top
ciągnik droga wiejska

Czy przywiezienie badań technicznych do ciągnika lub przyczepy okaże się łatwiejsze niż przywiezienie ciągnika do badań?
Fot. Freddy z Pixabay

Czy przywiezienie badań technicznych do ciągnika lub przyczepy okaże się łatwiejsze niż przywiezienie ciągnika do badań?
Fot. Freddy z Pixabay

Badania techniczne ciągników bliżej domu a mogłoby ich nie być w ogóle…

Badanie okresowe ciągników i przyczep od 1 czerwca 2024 roku będą mogły być wykonane w  podstawowej stacji ochrony pojazdów lub poza stacją, co ułatwi ich przeprowadzanie.

Aby możliwe były badania ciągników i przyczep w podstawowej stacji kontroli pojazdów i poza stacją, potrzebna jest nie tylko ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wymaga jeszcze rozporządzeń – i właśnie przygotowano stosowne projekty.

Jak podano przy tej okazji, przepisy Unii Europejskiej nie wymagają przeprowadzania badań technicznych ciągników i w większości państw członkowskich nie podlegają one okresowym badaniom technicznym.

Czytaj też:

Ciągnik przejdzie badanie techniczne na miejscu w gospodarstwie

Badanie w podstawowej stacji

Zmiana pierwsza dotyczy rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Obecnie rozporządzenie nie zakłada możliwości przeprowadzania badań technicznych pojazdów na stanowisku zewnętrznym.

Doprecyzowano, że stanowisko zewnętrzne, które posiada każda stacja kontroli pojazdów, będzie służyło do pomiarów akustycznych, ale również do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 12b ustawy, w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Jak zaznaczono, na stanowisku zewnętrznym będą przeprowadzane jedynie okresowe badania techniczne tych pojazdów, z wyłączeniem okresowego badania technicznego przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na stanowisku zewnętrznym uprawniony diagnosta sprawdzi i oceni prawidłowość działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

Nowelizacja pozwoli na przeprowadzanie w podstawowej stacji kontroli pojazdów badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami. Nastąpi zwiększenie dostępności przeprowadzania badań technicznych, ponieważ właściciel tych pojazdów będzie mógł przedstawić pojazd do badania technicznego w podstawowej stacji kontroli pojazdów, jeżeli stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1, w zakresie wymiarów stanowiska zewnętrznego, zamiast przedstawiania pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów oddalonej od miejsca zamieszkania.

Badanie poza stacją

Drugi projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze określa:

1) minimalne wymagania dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów;

2) wyposażenie kontrolno-pomiarowe stosowane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów;

3) wzór wniosku o przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

Co będzie wymagane w takim miejscu?

Lista jest długa:

– miejsce o nawierzchni równej, twardej, kostkowej, klinkierowej, wykonanej z masy bitumicznej, masy betonowej, płyt betonowych lub płyt kamienno-betonowych, o wymiarach i poziomowości umożliwiających przeprowadzenie badania technicznego;

– miejsce to ma umożliwiać przeprowadzenie badania technicznego w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagrożenia dla innych osób znajdujących się w obszarze wykonywania badania technicznego;

– potrzebny jest punkt odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów;

– wymagany jest przenośny komputer z możliwością dostępu do Internetu wraz z drukarką;

– do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów można wykorzystywać wyposażenie kontrolno-pomiarowe znajdujące się na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów i dopuszczone do użytkowania na podstawie dotychczasowych przepisów, a niezbędne są: urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu, opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców, miernik poziomu dźwięku, przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, ekran do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu, przyrząd do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu; dymomierz.

Załącznik do projektu rozporządzenia określa wzór wniosku o przeprowadzenie badania technicznego w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów – m.in. wnioskodawca potwierdza w nim dysponowanie infrastrukturą, która spełnia określone wymagania.

Ile kosztuje wyposażenie niezbędne do badania?

Jak zaznaczono, znaczna część obecnego wyposażenia kontrolno-pomiarowego  wykorzystywana do przeprowadzania badań technicznych  pojazdów znajduje się w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów stosownie do obowiązujących przepisów.

W szczególności, w odniesieniu do wyposażenia kontrolno-pomiarowego takiego jak:

1) urządzenia do podnoszenia osi pojazdu osi o udźwigu co najmniej 115 kN, w wersji mobilnej, albo urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej, w wersji mobilnej;

2) ekranu do oceny ustawienia świateł i miernika światłości do oceny światłości świateł pojazdu

– może zdarzyć się, iż znajduje się w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Zakłada się, że koszt zakupu urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN, w wersji mobilnej, może wynieść co najmniej 1000 zł. Cena uniwersalnego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 t wykorzystywanego stacjonarnie w stacji kontroli pojazdów wynosi 25 000 zł.

„Podkreślenia wymaga, że projekt rozporządzenia nie wskazuje urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu jako obligatoryjnego wyposażenia, jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów posiada urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu 115 kN. Decyzja w odniesieniu do posiadania jednego z tych urządzeń albo obydwu pozostawiona jest przedsiębiorcy lub podmiotu niebędącego przedsiębiorcą” – zaznaczono.

Jak dodano, ze wstępnego oszacowania wynika, że koszt zakupu ekranu do oceny ustawienia świateł wyniesie nie mniej niż 630 zł, a koszt zakupu miernika światłości do oceny światłości świateł pojazdu wyniesie co najmniej 140 zł.

I to wszystko może się przydać od 1 czerwca 2024 roku, kiedy wejdą w życie przepisy pozwalające na przybliżenie badań technicznych do siedziby rolnika.

Czy kiedyś zrezygnujemy z badań technicznych ciągnika? Nic o tym nie wiadomo.

Posty powiązane

error: Content is protected !!