Scroll Top
warzywa naturalna produkcja

Czy uda się doprowadzić do wielokrotnego wzrostu liczby uczestników systemu integrowanej produkcji?
Fot. congerdesign z Pixabay

Czy uda się doprowadzić do wielokrotnego wzrostu liczby uczestników systemu integrowanej produkcji?
Fot. congerdesign z Pixabay

Integrowana produkcja będzie powszechna?

To pożądane, a ekoschemat Integrowana Produkcja ma się do tego przyczynić. Dotąd certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin uzyskiwali głównie producenci jabłek.

W 2020 r. 8 podmiotów upoważnionych do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin wydało 3 027 certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, przy czym najwięcej certyfikatów (1 817) wydano dla producentów jabłek.

Certyfikowano łącznie produkcję 595 269 ton płodów rolnych z 17 320,3 ha upraw.

Powierzchnie upraw sadowniczych i warzywniczych stanowiły odpowiednio 15 766,1 ha i 318,9 ha.

Ekoschemat IP ma jednak na celu zwiększenie uczestnictwa w systemie.

Osiągnięcie celów w zakresie ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin wymaga wielokrotnego wzrostu liczby uczestników systemu – podaje MRiRW w ocenie skutków regulacji przygotowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin.

Reguluje ono przekazywanie prezesowi ARiMR wykazu producentów roślin, którzy spełnili wymagania integrowanej produkcji roślin – wykaz obejmuje:

  1. nazwę gatunkową uprawianej rośliny oraz jej odmianę;
  2. powierzchnię, na której uprawiana jest roślina.

„Skutkiem wprowadzenia nowej płatności powinna być realizacja celów środowiskowych i klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności” – podano w uzasadnieniu, dodając, że „Integrowana produkcja roślin jest systemem umożliwiającym znaczne ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Ograniczenie to skutkuje jednak podwyższonymi kosztami produkcji.”

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!