Scroll Top
100 euro prezent

Podstawowa dopłata do ha jest niższa niż ubiegłoroczna.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Podstawowa dopłata do ha jest niższa niż ubiegłoroczna.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Niespełna 109 euro na ha to podstawowa stawka dopłat w tym roku

Ubiegłoroczna JPO była 15,66 zł na ha wyższa niż jej tegoroczna odpowiedniczka.

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r. ustala wysokość stawki podstawowej dopłaty do hektara – dotąd zwanej jednolitą płatnością obszarową.

W tym roku – pod władztwem Planu Strategicznego – oprócz nazwy zmieniła się stawka, niestety na niekorzyść. JPO wynosiła w 2022 roku 518,01 zł na ha. Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (swoją drogą: cóż za okropna nazwa!) wyliczono na 502,35 zł na ha. I to nie bacząc na inflację i na fakt, że automatycznego zwiększenia JPO w postaci dodatkowej płatności za zazielenienie już nie będzie.

Jak wyliczono stawkę podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności?

Powierzchnia, która może zostać objęta tym wsparciem, wynosi 13 612 418,58 ha.

Orientacyjna pula środków na podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, po odjęciu środków na płatność dla małych gospodarstw, wynosi 1 391 463 339,37 euro, a planowana kwota jednostkowa wynosi 108,54 euro/ha.

”Zaproponowana w projekcie rozporządzenia wysokość stawki odpowiada wysokości stawki planowanej określonej w Planie. W celu zapewnienia stawki w tej wysokości pula środków na wsparcie została uzupełniona o część środków (ok. 86 mln euro) pozostałych do wykorzystania w ramach płatności dla małych gospodarstw (w związku z niższym niż zakładano zainteresowaniem płatnością dla małych gospodarstw). W rezultacie pula środków na wsparcie wyniesie 1 477 491 912,67 euro” – podano. Po przeliczeniu na złotówki (przyjęto kurs wynoszący 4,6283 zł/euro) daje to pulę 6 838 275 819,43 zł.

Do otrzymania tej płatności uprawnionych jest ok. 1 041 tys. rolników.

Czytaj też:

Jakie zasady płatności bezpośrednich i krajowych w ramach Planu Strategicznego dla WPR? 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!