Scroll Top
żniwa

W lipcu pracowało najwięcej – 12 042 - pomocników rolnika, trochę ponad 10 tys. z nich było cudzoziemcami.
Fot. Artur Pawlak z Pixabay

W lipcu pracowało najwięcej – 12 042 - pomocników rolnika, trochę ponad 10 tys. z nich było cudzoziemcami.
Fot. Artur Pawlak z Pixabay

Ilu cudzoziemców pracuje w polskim rolnictwie?

Jak się okazuje, cudzoziemcy nie są wcale licznymi pomocnikami polskiego rolnika. W tym roku najwięcej pomocników pracowało w lipcu – 12 042, w tym 1 383 było Polakami. Aż 10 018 lipcowych pomocników rolnika było obywatelami Ukrainy.

GUS podał niedawno, że w kwietniu tego roku cudzoziemców wykonujących pracę było 982,2 tys., to 6,4% wszystkich wykonujących pracę. W tej liczbie 386,0 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. Obcokrajowcy wykonujący pracę w kwietniu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.

Ale dane GUS nie uwzględniają właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), a także osób wykonujących umowy o dzieło i pomocników rolnika.

Pomocnicy rolnika- cudzoziemcy i Polacy

Natomiast KRUS informuje, że gromadzi dane dotyczące cudzoziemców ubezpieczonych w KRUS m. in. w podziale na obywatelstwo, status ubezpieczonego (rolnik / współmałżonek rolnika / domownik) oraz zakres podlegania (z mocy ustawy/ dobrowolnie na wniosek). Przedmiotowe dane  zbierane są dwa razy w roku – wg stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia.

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 jako pomocnicy rolnika przy zbiorach pracowali u nas cudzoziemcy z 43 krajów. W styczniu (dane z końca miesiąca) pomocników rolnika było 1 655 – ale w tym 141 to Polacy, w lutym – 2 488 (295 Polaków), w marcu – 3 357  (335 Polaków), w kwietniu – 3 760 (445 Polaków), w maju – 6 007 (553 Polaków), w czerwcu – 10 277 (785 Polaków), w lipcu – 12 042 (1383 Polaków), w sierpniu – 10 046 (1348 z Polski).

Najwięcej pomocników-Ukraińców

Z przekazanych przez KRUS danych nt. liczby ubezpieczonych pomocników rolnika ubezpieczonych w podziale na obywatelstwo, według stanu na koniec miesiąca, w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. wynika więc, że do sierpnia tego roku najwięcej pomocników rolnika pracowało w lipcu – 12 042, w tym 1 383 było Polakami.

Aż 10 018 pomocników rolnika w lipcu było obywatelami Ukrainy. Drugie miejsce przypada w tym rekordowym miesiącu obywatelom Nepalu – na koniec lipca było ich 120, a 107 przyjechało z Mołdawii. Cudzoziemcy pracujący w lipcu w polskim rolnictwie przyjeżdżali też  z Zimbabwe (85), Filipin (80), Indonezji (61), Gruzji (55), Białorusi (43), Uzbekistanu (28), Indii (26). Z pozostałych krajów pracowało zaledwie po kilka osób.

Czytaj też:

Ukraińcy mogą być zatrudniani na umowę o pomocy przy zbiorach

Posty powiązane

error: Content is protected !!