Scroll Top
lupa euro Markus Winkler z Pixabay

Pierwsze oceny PS dla WPR już za rok.
Markus Winkler z Pixabay

Pierwsze oceny PS dla WPR już za rok.
Markus Winkler z Pixabay

Przyjęto Plan ewaluacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwałę pozytywnie opiniującą Plan Ewaluacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Plan Ewaluacji określa najważniejsze założenia dotyczące oceny PS WPR.

Opisuje sposób organizacji procesu ewaluacji i główne kierunki działań ewaluacyjnych, które będą podejmowane przez cały okres wdrażania Planu, przedstawia rozwiązania w obszarze zarządzania ewaluacją, opisuje system rozwiązań, zapewniających dostępność danych na potrzeby monitoringu i ewaluacji, opisuje propozycje upowszechniania wyników ewaluacji wśród odbiorców docelowych, w tym mechanizmy ustanowione w celu monitorowania i wykorzystania wyników ewaluacji – podano w uzasadnieniu uchwały.

Państwa członkowskie przedstawiają plan ewaluacji komitetowi monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu planu strategicznego WPR. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przyjęty przez KE w dniu 31 sierpnia 2022 roku, więc Plan ewaluacji PS WPR powinien zostać przedłożony Komitetowi Monitorującemu do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Jako cel Planu Ewaluacji w – pierwszej kolejności – postawiono ocenę najważniejszych interwencji przeprowadzoną w trakcie realizacji PS WPR. W zależności od specyfiki instrumentu wsparcia zaplanowano termin badania na lata w przedziale 2024 – 2029.

Posty powiązane

error: Content is protected !!