Scroll Top
oscypek

Oscypki mają status chronionej nazwy pochodzenia
Fot. Park Białowieski z Pixabay

Oscypki mają status chronionej nazwy pochodzenia
Fot. Park Białowieski z Pixabay

Unia Europejska szykuje zmiany w oznaczeniach geograficznych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego podczas obrad 29 września 2022 r. przeprowadziła przegląd oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych.

Jak informuje po obradach Krzysztof Jurgiel, europoseł i były minister rolnictwa, komisja AGRI przeprowadziła dyskusję nad przygotowywanym przez grupę S&D sprawozdaniem ustawodawczym  dotyczącym nowelizacji istniejącego systemu oznaczeń geograficznych w UE.

Czym są OG?

Oznaczenia geograficzne (OG) służą określeniu produktów, których jakość, cechy charakterystyczne lub renoma wynikają z czynników naturalnych i ludzkich związanych z ich miejscem pochodzenia. Stanowią prawo własności intelektualnej ukierunkowane na promowanie uczciwej konkurencji między producentami przez zapobieganie stosowaniu nazwy w złej wierze oraz oszukańczym i wprowadzającym w błąd praktykom. Oznaczenia geograficzne gwarantują konsumentom autentyczność produktu i wyróżniają go na rynku, co zapewnia wyższą wartość sprzedaży i wywozu.

Obecnie w unijnym rejestrze oznaczeń geograficznych znajduje się prawie 3 500 nazw win, napojów spirytusowych, produktów rolnych i środków spożywczych.

Oznaczenia geograficzne stosowane w UE to:

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia (produkty spożywcze i wino)

ChOG – chronione oznaczenie geograficzne (produkty spożywcze i wino)

OG – oznaczenie geograficzne (napoje spirytusowe i wina aromatyzowane).

OG będą uproszczone

Jak informuje Krzysztof Jurgiel, komisja przeprowadziła ocenę systemu oznaczeń geograficznych, dochodząc do wniosku, że istnieje możliwość wprowadzenia usprawnień. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uproszczenie zarządzania oznaczeniami geograficznymi za sprawą ustanowienia jednego zestawu przepisów dotyczących procedur i kontroli dla wszystkich sektorów. Harmonizuje ona również przepisy dotyczące ochrony w odniesieniu do wszystkich sektorów.

Wniosek ustawodawczy stawia dwa cele ogólne:

 1. zapewnienie skutecznej ochrony prawa własności intelektualnej w Unii, w tym sprawnych procesów rejestracji służących sprawiedliwemu wynagradzaniu producentów za ich starania.
 2. zwiększenie wykorzystania oznaczeń geograficznych w całej Unii z korzyścią dla gospodarki obszarów wiejskich.

Środki wprowadzone w nowelizacji rozporządzenia mają:

 • rozszerzyć zakres rozporządzenia na większą liczbę produktów rolnych;
 • uprościć i zharmonizować procedury składania wniosków o rejestrację nowych nazw i zmian w specyfikacjach produktów w odniesieniu do win, środków spożywczych i napojów spirytusowych;
 • zachęcić producentów do przyjęcia lub wzmocnienia swoich zrównoważonych praktyk;
 • doprecyzować, że nazwa produktu przetworzonego nie może zawierać nazwy „OG”, chyba że zostało to uzgodnione z daną grupą producentów oznaczeń geograficznych;
 • wprowadzić możliwość wyznaczenia przez organy państw członkowskich uznanej grupy producentów OG;
 • zwiększyć ochronę w zakresie sprzedaży internetowej, ze szczególny uwzględnieniem systemu nazw domen (DNS);
 • potwierdzić elastyczne podejście do sektorów wina i napojów spirytusowych, pozwalające producentom na wybór stosowania symbolu Unii na swoich etykietach;
 • sformalizować rolę Europejskiego Urzędu Własności Intelektualnej (EUIPO) jako udzielającego pomocy technicznej w zakresie rozpatrywania wniosków, ich publikacji oraz rozpatrywania sprzeciwów;
 • wprowadzić świadectwo OG, które na wniosek producenta wydawane byłoby przez organy krajowe;
 • wprowadzić jedno oznaczenie geograficzne dla wszystkich produktów na wniosek producenta, wydawane przez organy krajowe;
 • wprowadzić jeden komitet ds. oznaczeń geograficznych dla wszystkich produktów z oznaczeniem geograficznym, aby wspomóc Komisję;
 • uprościć kryteria rejestracji gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS)

Projekt sprawozdania rozpatrzony zostanie 8 listopada, a termin zgłaszania poprawek upływa 22 listopada. Głosowanie w AGRI przewidziane jest na koniec marca 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!