Scroll Top
notes

Fot. Engin Akyurt z Pixabay

Fot. Engin Akyurt z Pixabay

Umowa koalicyjna parafowana

Liderzy PO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica parafowali umowę koalicyjną.

Dziś w Senacie parafowano umowę koalicyjną. Liczy ona 14 stron i zawiera następujące zapewnienia i deklaracje:

 1. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla Stron Koalicji zadaniem priorytetowym.
 2. Przywrócimy porządek prawny, zachwiany przez działania poprzedników.
 3. Jednym z najważniejszych zadań Koalicji będzie wspieranie zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci.
 4. Koalicja chce zdecydowanej poprawy jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia.
 5. Dobra edukacja to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, ale także realny zysk w postaci wyższego PKB, bo każda złotówka przeznaczona na edukację wraca z nawiązką.
 6. Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań Koalicji.
 7. Wszyscy jesteśmy równi, a orientacja seksualna i płeć nie może być powodem dyskryminacji.
 8. Przyspieszający kryzys klimatyczny jest niezaprzeczalnym faktem, podobnie jak to, iż to działania człowieka są jego główną przyczyną.
 9. Strony Koalicji podejmą zdecydowane działania na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza.
 10. Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi.
 11. Podejmiemy działania na rzecz przywrócenia transparentności finansów Państwa oraz zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli.
 12. Przywrócimy korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej.
 13. Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze.
 14. Strony Koalicji będą współpracować na rzecz zabezpieczenia interesu polskich rolników.
 15. Nauka i szkolnictwo wyższe wymagają zmian, zapewniających m.in. odpolitycznienie, przywrócenie autonomii uczelni oraz wyższy poziom finansowania.
 16. Kultura to zdaniem stron Koalicji kluczowy obszar funkcjonowania Państwa.
 17. Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne.
 18. Strony Koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział Kościoła od Państwa,
 19. Koalicja odpolityczni służby mundurowe i służby specjalne oraz wprowadzi czytelne reguły państwowej kontroli nad nimi.
 20. Świadczenia społeczne muszą być uzupełnione, zwłaszcza w obszarze systemowego wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niesamodzielnych i seniorów.
 21. Zwiększymy dostępność mieszkań.
 22. Zapewnienie efektywnego i dostępnego transportu publicznego będzie stanowić jeden z priorytetowych obszarów naszej współpracy.
 23. Strony Koalicji zgodnie popierają decentralizację państwa.
 24. Strony Koalicji dostrzegają wielki potencjał i zaangażowanie w procesy społeczne organizacji pozarządowych.

Punkt 14. rozwinięto następująco:

“Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do powstania negatywnych zjawisk na rynkach rolnych. Niekontrolowany napływ produktów na nasz rynek spowodował wielomilionowe straty polskich producentów. Dlatego będziemy podejmować działania na rzecz polskich rolników m.in. poprzez budowę nowej infrastruktury logistycznej — takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Będziemy wspierać polską produkcję np. wprowadzając obowiązek flagowania produktów oraz aktywnie pilnować interesów tego kluczowego sektora na arenie międzynarodowej.

Koalicja opowiada się za rozwojem polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, jako kluczowego dla bezpieczeństwa żywnościowego i pełniącego ważną funkcję społeczną, gospodarczą i środowiskową. Będziemy dążyć do stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych, zwiększenia opłacalności produkcji poprzez rozwój potencjału eksportowego i unormowanie relacji z krajami trzecimi oraz uproszczenie procedur administracyjnych. Kluczowe jest, aby zachować równowagę w odpowiednim rozwoju produkcji roślinnej i bezpośrednio powiązanej z nią produkcji zwierzęcej. Strony Koalicji będą działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Będziemy wspierać wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do produkcji czystej i taniej energii. Wprowadzimy maksymalnie 30-dniowy termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności i zapewnimy jego egzekwowanie. Stworzymy fundusz stabilizacyjny w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!